<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   M?s?r'daki ?inli ??renciler ?eker Bayram?'n? kutlad?

   2014-08-04 10:30:23 CRI

   M?s?r'daki Çinli ö?renciler ?eker Bayram?'n? kutlad?

   M?s?r'da e?itim gören Çinli Müslüman ö?renciler 29 Temmuz'da ba?kent Kahire'de bir araya gelerek ?eker Bayram?'n? kutlad?.

   Çinli Ö?renciler Federasyonu ve Çin'in Kahire Büyükelçili?i taraf?ndan 29 Temmuz'da ortakla?a düzenlenen ?enli?e, farkl? milliyetlere mensup yüze yak?n Müslüman ö?renci ve Kahire'de bulunan Çinli ayd?nlar kat?ld?.

   Çin'in Kahire Büyükelçisi Song Aiguo, ?enlikte konu?ma yaparak Müslüman ö?renciler ve bilginlerin ?eker Bayram?'n? kutlad?.

   Song, Çinli Ö?renciler Federasyonu'nun 2011'de kurulmas?ndan beri ö?renciler aras?ndaki birlik ve dostluk için yapt??? katk?lar? övdü. Büyükelçi Song Aiguo, yurt içindeki ve Çin-M?s?r ili?kilerindeki son geli?meler hakk?nda ö?rencilere bilgi verdi.

   Büyükelçi, Çinli ö?rencilerin M?s?r'da ö?renim görmesinin iki ülke aras?ndaki dostluk ve i?birli?inin bir parças? oldu?unu vurgulayarak, ö?rencilere “her ?ey gönlünüzce olsun” dedi.

   Çin Büyükelçili?i'ne ba?l? konsolos i?leri bölümü ?efi Zhang Guangyi ise M?s?r'daki güvenlik durumu hakk?nda rapor sundu ve baz? uyar?larda bulundu.

   Çin Çeviri Ara?t?rma Akademisi kuruldu

   Çin Çeviri Ara?t?rma Akademisi 29 Temmuz günü düzenlenen törenle kuruldu.

   Ayn? gün Çin'in d??a yönelik kültür de?i?imi ve Çinceden yabanc? dillere çeviri yapan kadronun yeti?tirilmesi konulu bir seminer düzenlendi.

   Çin Çeviri Ara?t?rma Akademisi'nin dünyaya Çin'deki geli?meleri tan?tmak, medeniyetler aras? diyaloga kat?lmak, dünyan?n Çin'i tan?mas?n? sa?lamak, Çin halk? ile dünya halklar? aras?ndaki dostlu?u art?rmak için kuruldu?u bildirildi.

   Çin Uluslararas? Yay?n Grubu'na ba?l? Çin Çeviri Ara?t?rma Akademisi, çeviri sektörünün geli?me plan?n? saptayacak, devlet düzeyinde çeviri projeleri planlay?p uygulayacak; üst düzey uluslararas? de?i?im mekanizmas? olu?turup uluslararas? akademik faaliyetlere aktif ?ekilde kat?lacak; nitelikli çevirmen kadrosunu yeti?tirecek.

   “Çin'in d??a yönelik kültür de?i?imi ve Çinceden yabanc? dillere çeviri yapan kadronun yeti?tirilmesi” adl? seminerde Çinceden yabanc? dillere çeviri yapan kadro ve bu kadronun uluslararas?la?mas?, mevcut çevirmen kadrosunun durumu ve ihtiyac?, yüksek e?itimde çeviri bran?? ve Çin kültürünün dünyaya tan?t?lmas? gibi konular ele al?nd?.

   ?lgili hükümet ve medya kurulu?lar?, çeviri örgütleri ve üniversitelerden 200 ki?i söz konusu kurulu? törenine ve seminere kat?ld?.

   Koçu (?dikut) kal?nt?lar?nda koruma art?r?l?yor

   Çin, Kazakistan ve K?rg?zistan'?n i?birli?iyle ba?vurulan “?pek Yolu: Chang'an'dan Tanr? Da?lar?na kadar uzanan güzergah” geçen ay Dünya Miraslar? Listesi'ne dahil edilmi?ti. Ad? geçen güzergahta yer alan mekanlardan biri olan Koçu (?dikut) antik kenti, eskiye göre daha büyük ilgi toplad?, koruma çal??mas? güçlendirildi.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     街头霸王单机无限币 nba掘金vs火箭1.20 多乐彩走势图表 pt电子平台网站送彩金 湖北十一选五走势图 星际争霸2自由之翼 熊之舞返水 福建时时彩开奖结果 快乐赛车开奖纪录 背带短裤丧尸来袭