<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Bir k?y hikayesi: Anka Ku?u ?ark?s?

   2016-06-20 14:03:03 CRI

   Bir k?y hikayesi: Anka Ku?u ?ark?s?

   Bir köy hikayesi: Anka Ku?u ?ark?s?

   Çin sinemas?n?n dördüncü nesil yönetmenlerinden Wu Tianming'in son filmi “Bai Niao Chao Feng” (Anka Ku?u ?ark?s?) 6 May?s'ta Çin'de gösterime girdi.

   Filmde suona (geleneksel bir Çin çalg?s?, bir çe?it zurna) çalan bir genç ve bir suona üstad? aras?ndaki ba? anlat?l?yor.

   Film, suona ustalar?n?n yükseli? ve çökü?üne odaklan?yor. Çin geleneksel çalg?s? suonan?n giderek kaybolmas?n?n arka plan?nda, h?zl? kentle?me sürecinin, k?rsal ya?amdan hangi de?erleri götürdü?ü hissediliyor.

   Filmde Tianmin adl? bir çocuk suona ö?renmek için bir ustan?n yan?na ç?rak olarak girer, hikaye Sha'an'xi eyaletinin k?rsal kesimlerinde geçmektedir. Ancak ça??n h?zl? geli?melerine paralel olarak suona hem üretim hem de icra anlam?nda krize girmi?tir. Nesilden nesile devredilemez duruma gelen bu çalg? yok olma noktas?ndad?r.

   Di?er maddi olmayan kültür miraslar? gibi, suonan?n yükseli?i ve çökü?ü de bu sanat? besleyen topra?a ba?l?. Halk bu çalg?y? sevdi?i sürece bu sanat?n varl??? da sürecek. T?pk? filmdeki Jiao San adl? ustan?n söyledi?i gibi, suona sadece dü?ün ve cenaze törenlerinde çal?nan bir çalg? olmakla kalmay?p, s?radan halk?n ilgi gösterdi?i bir u?ra? olmal?d?r.

   Çin'de kentle?me h?z? her geçen gün art?yor. Ekonomik nedenlerinden ötürü, insanlar?n suona ve suona ustalar?na bak??? da de?i?meye ba?lad?.

   ?imdi filmdeki baz? sahnelere bakal?m: Daha önce Tian Min'in suona ö?renmesinde ?srar eden babas?, ekonomik nedenlerden ötürü, Tian Min'in bir meslek edinmesini ister. Eskiden Tian Min'in suona müzik grubunun ?efli?ine atanmas? haberini heyecanla kar??layan köylüler de art?k ona ilgi göstermez olmu?tur. Yeni ya?am tarz?, yeni al??kanl?klar k?rsal kesimlere de ad?m atmaya ba?lam??t?r. Tarlalar?nda çal???rken cep telefonuyla müzik dinleme lüksüne kavu?an köylülerin art?k geleneksel bir çalg?y? çalma ve dinleme hevesi de kalmam??t?r.


   Son y?llarda maddi olmayan kültür miraslar?n? korumaya önem veriliyor. Ancak bu nas?l yap?labilir?

   Maddi olmayan kültür miraslar?n? koruma, asl?nda k?rsal kesimlerdeki huzurlu ya?am? korumak demektir. Ancak kentle?menin h?z? ve ölçe?i artt?kça, k?rsal kesim bo?almakta ve k?rsala özgü ya?am tarz? da giderek otantik bir hal almaktad?r. Köyden kente göç artm??t?r. Özellikle gençler daha iyi imkanlar hevesiyle büyük kentlere ak?n etmektedir. Ancak e?itim eksi?i olan bu gençler büyük kentlerde yorucu i?lerde zamanlar?n? tüketmektedir.

   Filmin ilk yar?s?nda k?rsal ya?am, sade ve temiz havas?yla gösterilir. Nehir sular? tertemiz, bitkiler yemye?ildir. Köylüler topraklar?nda sa?l?kl? bir ?ekilde çal???r. Zengin say?lmazlar, fakat kendi ya?amlar?n? sürdürebilmektedirler. Ancak günümüzde bu görüntüler art?k uzak bir hat?raya dönü?tü.

   Filmde suona ustas?n?n bir mezar?n önünde çald??? “Song of Phoneix” adl? ?ark? bir tür çaresizli?i yans?t?r...

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     浙江体彩20选5开奖号码 qq飞车手游被删号 猛龙队首进总决赛勇士 香港极速快3开奖结果 舞狮争霸免费试玩 手游棋牌辅助 13日快乐十分开奖号码 北京和沃尔夫斯堡时间 七星彩开奖直播电视台频道 免费棋牌小游戏