<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
   (?in Mahallesi) ?in'de tarih? de?erleri ticarile?tirme tart??mas?
   -Per?embe2019/03/06 09:46:35March 16 2019 15:46:14

   (?in Mahallesi) ?in'de tarih? de?erleri ticarile?tirme tart??mas?

   Her ülkede kültürel ve tarih? de?erler bir ?l?üde metala??yor, hatta kimi zaman popüler kültürün bir par?as?n? te?kil ediyor. ?in'de son günlerde Yasak Kent'teki “kültürel inovasyon” hamleleri gündemde...

   (??N MAHALLES?) ?inli gen?ler finansal ba??ms?zl?k pe?inde
   -Per?embe2019/02/20 14:55:43March 16 2019 15:46:14

   (??N MAHALLES?) ?inli gen?ler finansal ba??ms?zl?k pe?inde

   ?in'de FIRE modas? yayg?nla??yor. Bir?ok ?inli gen? ?ift hayat boyu ba?kas? i?in ?al???p emekliliklerini beklemek yerine, hayat tarz?n? de?i?tirip erkenden “?zgürle?mek” istiyor.

   (?in Mahallesi) ?in'de 2018'in popüler kelimeleri
   -Per?embe2018/12/26 10:41:05March 16 2019 15:46:14

   (?in Mahallesi) ?in'de 2018'in popüler kelimeleri

   ?in'de her y?l oldu?u gibi 2018'de de y?l?n kelimeleri se?ildi. Y?l boyunca gündemde hangi konular?n bulundu?unu, sosyal medyan?n en ?ok tart???lan meselelerinin neler oldu?unu g?steren kelimeler toplumun nabz?n? tutmam?z? sa?l?yor.

   (?in Mahallesi) Reformlar?n tohumunun at?ld??? kent
   -Per?embe2018/12/12 19:56:15March 16 2019 15:46:14

   (?in Mahallesi) Reformlar?n tohumunun at?ld??? kent

   Bugün kar??m?zdaki ?in, 40 y?l ?nce ba?lat?lan reformlar?n eseri. De?i?im denemelerinin ilk yap?ld??? noktalardan biri de Shenzhen kenti.

   (?in Mahallesi) ?inlilerin ?ngilizce ile imtihan?nda son durum
   -Per?embe2018/11/29 20:08:39March 16 2019 15:46:14

   (?in Mahallesi) ?inlilerin ?ngilizce ile imtihan?nda son durum

   Dil ??renmek, bir dilden ba?ka bir dile do?ru ?eviri yapmak her milletten insan?n derdidir. ?inlilerin de ?ince dü?ünerek ?ngilizce konu?mas?, kendine has telaffuzlar? ve yayg?n ?eviri hatalar? tüm dünyaca me?hur ‘‘?ingilizceyi'' yaratt?.

   (?in Mahallesi) ?inli gen?ler, sosyal medya payla??mlar?n? ni?in azaltt??
   -Per?embe2018/11/14 17:13:05March 16 2019 15:46:14

   (?in Mahallesi) ?inli gen?ler, sosyal medya payla??mlar?n? ni?in azaltt??

   Sanal alemin insanlar?n hayat?na girmesi “Sosyal medya, ileti?ime ger?ekten katk?da bulunuyor mu?” tart??mas?n? da beraberinde getirdi. Bu konu y?llard?r tart???ladursun, sosyal medyan?n kullan?m? da her ge?en gün de?i?iyor.

   (?in Mahallesi) ?in'de “toplumsal davran?? kurallar?” tart??mas?
   -Per?embe2018/10/17 20:23:42March 16 2019 15:46:14

   (?in Mahallesi) ?in'de “toplumsal davran?? kurallar?” tart??mas?

   ?in'de son günlerde trende ba?kalar?n?n yerini i?gal eden, yetmezmi? gibi, bunun i?in saatlerce tart??an, sa?ma bahaneler üreten ve hakl? ??kmaya ?al??an ki?iler gündemdeydi. Konu, toplumsal bir hadiseye d?nü?tü.

   Yapay zeka, tercümanlar?n yerini alacak m?? (?in Mahallesi)
   -Per?embe2018/10/07 19:47:10March 16 2019 15:46:14

   Yapay zeka, tercümanlar?n yerini alacak m?? (?in Mahallesi)

   Yapay zeka teknolojisi geli?tik?e, farkl? sekt?rlerde oldu?u gibi ?evirmenlik alan?nda da makinelerin insan?n yerini alaca?? tart???lmaya ba?land?.

   ??renim turlar? faydal? m?, yoksa para tuza?? m?? (?in Mahallesi)
   -Per?embe2018/08/08 15:18:41March 16 2019 15:46:14

   ??renim turlar? faydal? m?, yoksa para tuza?? m?? (?in Mahallesi)

   ?in'de tatillerde her ge?en gün daha fazla ki?i ?ocu?unu yurt d???na ??renim turlar?na g?nderiyor. ?in kamuoyunda, ??renci ba??na binlerce yuan ?denen bu turlar?n ger?ekten i?e yaray?p yaramad??? tart???l?yor.

   ?in'de internet ve oyun ba??ml?l??? art?yor (?in Mahallesi)
   -Per?embe2018/07/11 16:17:10March 16 2019 15:46:14

   ?in'de internet ve oyun ba??ml?l??? art?yor (?in Mahallesi)

   Okullar?n tatile girmesiyle birlikte gündeme gelen konulardan biri de ?inli gen?ler aras?nda giderek yayg?nla?an internet ve oyun ba??ml?l??? oldu. Gen?leri ba??ml?l??a iten sebepler, bu rahats?zl??a kar?? al?nan tedbirler neler?

   ?

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>