<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
   ?in 55 y?ld?r yabanc? ülkelere t?bbi destek sa?l?yor
   -?in - Türkiye2019/01/16 16:39:00March 20 2019 23:50:17

   ?in 55 y?ld?r yabanc? ülkelere t?bbi destek sa?l?yor

   ?in 55 y?l ?nce yabanc? ülkelere ilk t?bbi yard?m ekibini g?nderdi. Ge?ti?imiz 55 y?lda Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve Okyanusya'da bulunan 71 ülkeye toplam 26 bin sa?l?k personeli g?nderildi, bu süre?te 280 milyon ki?i tedavi edildi.

   Yabani pandalar?n nesillerindeki tehlike biraz daha azald?
   -?in - Türkiye2018/12/21 09:15:25March 20 2019 23:50:17

   Yabani pandalar?n nesillerindeki tehlike biraz daha azald?

   ?in Ulusal Orman ve ?ay?r ?daresi ile Sichuan Eyaleti Hükümeti, k?sa bir süre ?nce panda koruma ve ara?t?rma sonu?lar?n? a??klad?.

   Xiong'an Yeni B?lgesi, sa?l?k sekt?rünü geli?tirmeye haz?r
   -?in - Türkiye2018/11/21 16:42:33March 20 2019 23:50:17

   Xiong'an Yeni B?lgesi, sa?l?k sekt?rünü geli?tirmeye haz?r

   Birinci Xiong'an Uluslararas? Sa?l?k Forumu k?sa süre ?nce ?in'in Hebei eyaletine ba?l? Langfang kentinde ba?lad?.

   ?in'de l?semi hastas? ?ocuklar?n yüzde 80'inden fazlas? tedavi edildi
   -?in - Türkiye2018/10/31 15:26:16March 20 2019 23:50:17

   ?in'de l?semi hastas? ?ocuklar?n yüzde 80'inden fazlas? tedavi edildi

   ?in'de l?semi hastas? ?ocuklar?n yüzde 80'inden fazlas?n?n tedavi g?rme imkan? buldu?u bildirildi.

   ?in'de sa?l?k sekt?rü canlan?yor
   -?in - Türkiye2018/10/31 15:23:45March 20 2019 23:50:17

   ?in'de sa?l?k sekt?rü canlan?yor

   Son günlerde düzenlenen 2018 ?in T?bb? ve ?lac? Fuar?'ndan edinilen bilgilere g?re, nisan ay? itibar?yla ?in'in 28 eyaletinde sa?l?k sekt?rünün geli?mesini h?zland?rmaya y?nelik tedbirler al?nd?.

   Hollandal?lar, ?in t?bb?ndaki hacamat tedavisiyle ilgili
   -?in - Türkiye2018/09/12 09:03:34March 20 2019 23:50:17

   Hollandal?lar, ?in t?bb?ndaki hacamat tedavisiyle ilgili

   Hollandal? Wah Kiu Asian News gazetesinde yer alan makaleye g?re, son y?llarda Hollandal?lar ?in t?bb?n?n tedavi y?ntemlerine büyük ilgi g?steriyor. ülkede masaj ve akupunktur gibi tedavi metotlar?n? deneyenlerin say?s? her ge?en gün art?yor.

   Mimarl?k tarihinde bir ilk: Zhaozhou K?prüsü
   -?in - Türkiye2016/10/18 18:46:58March 20 2019 23:50:17

   Mimarl?k tarihinde bir ilk: Zhaozhou K?prüsü

   Ba?kent Müzesi'nden “ü? Ba?kent” sergisi
   -?in - Türkiye2016/09/20 18:17:31March 20 2019 23:50:17

   Ba?kent Müzesi'nden “ü? Ba?kent” sergisi

   2016 y?l?, Yuan Hanedan?'n?n (1271-1368) ba?kenti Dadu'nun kurulu?unun 740. ve Ba?kent Müzesi'nin kurulu?unun 35. y?ld?nümü.

   Tarihi, bugünü ve gelece?iyle ?pek Yolu
   -?in - Türkiye2016/08/24 15:50:10March 20 2019 23:50:17

   Tarihi, bugünü ve gelece?iyle ?pek Yolu

   ?pek Yolu kavram?n? son günlerde daha s?k duymaya ba?lad?k. ?in'in ?ncülü?ünde geli?tirilen Bir Ku?ak - Bir Yol dü?üncesi, tarihi ba?lar? yeniden diriltmeyi hedefliyor.

   Yasak Kent'in en gizemli odas?nda ne var?
   -?in - Türkiye2016/08/16 09:47:23March 20 2019 23:50:17

   Yasak Kent'in en gizemli odas?nda ne var?

   Yasak Kent'e (Zijincheng) bir kez ilgi duymaya ba?layan biri, bir daha buras? üzerine dü?ünmekten, her seferinde buray? sanki ilk kez g?rüyormu? gibi ziyaret etmekten kendini alamaz.

   ?in'de s?caklarla ba? etmenin yollar?
   -?in - Türkiye2016/07/20 19:39:26March 20 2019 23:50:17

   ?in'de s?caklarla ba? etmenin yollar?

   Günlerin iyice uzad??? yaz aylar?nda kavurucu güne? ?in'in genelinde oldu?u gibi Beijing sokaklar?nda da kendini iyice g?steriyor. Sokak aralar?nda insanlar?n s?cakla ba? ederken kulland??? y?ntemlere ?ahit oluyorum. Yemeklerden i?eceklere, k?yafetlerden aksesuarlara ka-dar geni? bir yelpazeye sahip ?in'e ?zgü güne?ten korunma y?ntemleri bulunuyor.

   ?

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>