<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
   “?ki toplant?”da ?in t?bb?na yo?un ilgi
   -?in - Türkiye2019/03/22 14:56:03May 20 2019 09:19:37

   “?ki toplant?”da ?in t?bb?na yo?un ilgi

   ?in'de ge?en hafta sona eren iki toplant?da ?in t?bb? ve ila?lar?n?n gelecek nesillere aktar?lmas? ve yayg?n kullan?m? konusu delegeler aras?ndaki s?cak gündem maddelerinden biri oldu.

   ?in 55 y?ld?r yabanc? ülkelere t?bbi destek sa?l?yor
   -?in - Türkiye2019/01/16 16:39:00May 20 2019 09:19:37

   ?in 55 y?ld?r yabanc? ülkelere t?bbi destek sa?l?yor

   ?in 55 y?l ?nce yabanc? ülkelere ilk t?bbi yard?m ekibini g?nderdi. Ge?ti?imiz 55 y?lda Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve Okyanusya'da bulunan 71 ülkeye toplam 26 bin sa?l?k personeli g?nderildi, bu süre?te 280 milyon ki?i tedavi edildi.

   Yabani pandalar?n nesillerindeki tehlike biraz daha azald?
   -?in - Türkiye2018/12/21 09:15:25May 20 2019 09:19:37

   Yabani pandalar?n nesillerindeki tehlike biraz daha azald?

   ?in Ulusal Orman ve ?ay?r ?daresi ile Sichuan Eyaleti Hükümeti, k?sa bir süre ?nce panda koruma ve ara?t?rma sonu?lar?n? a??klad?.

   Xiong'an Yeni B?lgesi, sa?l?k sekt?rünü geli?tirmeye haz?r
   -?in - Türkiye2018/11/21 16:42:33May 20 2019 09:19:37

   Xiong'an Yeni B?lgesi, sa?l?k sekt?rünü geli?tirmeye haz?r

   Birinci Xiong'an Uluslararas? Sa?l?k Forumu k?sa süre ?nce ?in'in Hebei eyaletine ba?l? Langfang kentinde ba?lad?.

   ?in'de l?semi hastas? ?ocuklar?n yüzde 80'inden fazlas? tedavi edildi
   -?in - Türkiye2018/10/31 15:26:16May 20 2019 09:19:37

   ?in'de l?semi hastas? ?ocuklar?n yüzde 80'inden fazlas? tedavi edildi

   ?in'de l?semi hastas? ?ocuklar?n yüzde 80'inden fazlas?n?n tedavi g?rme imkan? buldu?u bildirildi.

   ?in'de sa?l?k sekt?rü canlan?yor
   -?in - Türkiye2018/10/31 15:23:45May 20 2019 09:19:37

   ?in'de sa?l?k sekt?rü canlan?yor

   Son günlerde düzenlenen 2018 ?in T?bb? ve ?lac? Fuar?'ndan edinilen bilgilere g?re, nisan ay? itibar?yla ?in'in 28 eyaletinde sa?l?k sekt?rünün geli?mesini h?zland?rmaya y?nelik tedbirler al?nd?.

   Hollandal?lar, ?in t?bb?ndaki hacamat tedavisiyle ilgili
   -?in - Türkiye2018/09/12 09:03:34May 20 2019 09:19:37

   Hollandal?lar, ?in t?bb?ndaki hacamat tedavisiyle ilgili

   Hollandal? Wah Kiu Asian News gazetesinde yer alan makaleye g?re, son y?llarda Hollandal?lar ?in t?bb?n?n tedavi y?ntemlerine büyük ilgi g?steriyor. ülkede masaj ve akupunktur gibi tedavi metotlar?n? deneyenlerin say?s? her ge?en gün art?yor.

   Mimarl?k tarihinde bir ilk: Zhaozhou K?prüsü
   -?in - Türkiye2016/10/18 18:46:58May 20 2019 09:19:37

   Mimarl?k tarihinde bir ilk: Zhaozhou K?prüsü

   Ba?kent Müzesi'nden “ü? Ba?kent” sergisi
   -?in - Türkiye2016/09/20 18:17:31May 20 2019 09:19:37

   Ba?kent Müzesi'nden “ü? Ba?kent” sergisi

   2016 y?l?, Yuan Hanedan?'n?n (1271-1368) ba?kenti Dadu'nun kurulu?unun 740. ve Ba?kent Müzesi'nin kurulu?unun 35. y?ld?nümü.

   Tarihi, bugünü ve gelece?iyle ?pek Yolu
   -?in - Türkiye2016/08/24 15:50:10May 20 2019 09:19:37

   Tarihi, bugünü ve gelece?iyle ?pek Yolu

   ?pek Yolu kavram?n? son günlerde daha s?k duymaya ba?lad?k. ?in'in ?ncülü?ünde geli?tirilen Bir Ku?ak - Bir Yol dü?üncesi, tarihi ba?lar? yeniden diriltmeyi hedefliyor.

   Yasak Kent'in en gizemli odas?nda ne var?
   -?in - Türkiye2016/08/16 09:47:23May 20 2019 09:19:37

   Yasak Kent'in en gizemli odas?nda ne var?

   Yasak Kent'e (Zijincheng) bir kez ilgi duymaya ba?layan biri, bir daha buras? üzerine dü?ünmekten, her seferinde buray? sanki ilk kez g?rüyormu? gibi ziyaret etmekten kendini alamaz.

   ?

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>