<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   “Xinjiang'da Türk ürünlerine ilgi yo?un”

   2015-07-02 10:54:57

   “Xinjiang'da Türk ürünlerine ilgi yo?un”

   Xinjiang'da Türk ürünlerinin sat?ld??? Türkiye Ticaret Merkezi, 2012 y?l?ndan bu yana hizmette. Merkezde i?letme sahibi esnaf, ürünlere ilginin yo?un oldu?unu söylüyor.

   Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de 3 y?ldan fazla süredir faaliyet gösteren Türkiye Ticaret Merkezi, bölgede Türk ürünlerinin tan?t?lmas?na katk? sa?l?yor.

   Türk mal? haricinde ürün satmak yasak

   Xinjiang'?n, bilhassa da Urumçi'nin farkl? noktalar?nda Türk ürünlerinin sat?ld??? dükkânlar bulmak mümkün. Zira, bölgede ya?ayanlar?n Türkiye'ye ve Türk ürünlerine yo?un ilgisi var.

   Ancak, Türkiye Ticaret Merkezi, iki ülke yönetimlerinin de destekleriyle kurulan özgün bir giri?im.

   Urumçi'nin en ünlü turistik mekân? olan Büyük Pazar'?n hemen kar??s?nda bulunan Türkiye Ticaret Merkezi'nde yer alan ma?azalar?n tamam? Türk ürünleriyle dolu. Bunun yan?nda, bu politikan?n korunmas?nda ?srar ediliyor ve buna ayk?r? giri?imlerde bulunanlar?, yani ma?azalar?na gizlice ba?ka yerlerden mallar sokan i?letmecileri, kalite kurallar?n? ihlal edenleri cezalar bekliyor.

   Türkiye Ticaret Merkezi'nde bulunan ma?azalarda a??rl?kl? olarak tekstil ve giyim ürünleri göze çarp?yor. Bunun yan?nda, g?da ürünleri satan da birçok dükkân var. Ayn? katta, Türk çay? ve kahvesi içebilece?iniz bir kafeterya da mevcut.

   Görü?lerini ald???m?z Uygur esnaf Maimati Niyaz g?da ürünleri sat?yor ve i?lerinden memnun oldu?unu dile getiriyor.

   “Biz Türkiye'deki ET? ?irketinin Çin'deki acentesiyiz. ?u an i?lerimiz iyi gidiyor. Büyük bir tar?m ülkesi olan Türkiye'nin tar?m sektörü de geli?mi?. Türkiye'deki g?da fiyatlar? Çin'deki g?da fiyatlar?na benziyor. G?da ürünlerinin rekabet gücü de yüksek.”

   ?lgiyle birlikte rekabet de art?yor

   Türkiye Ticaret Merkezi içindeki Türk esnaf?n say?s? ise ?u an için çok de?il. Diyarbak?rl? Metin ?ahin, uzun y?llard?r tekstille u?ra??yor ve 3 y?ld?r Urumçi'de bir ma?aza i?letiyor. Giyim ürünleri satan “Elizima” markas? alt?nda hem Türkiye Ticaret Merkezi içinde sat?? yapt?klar?n? hem de bölgedeki baz? ma?azalara ürün gönderdiklerini belirtiyor.

   Metin ?ahin, daha önce farkl? ülkelerde de i? yapt???n?, ancak Çin'de kendilerine büyük kolayl?klar sa?land???n? dile getiriyor.

   ?ahin, bölgede ya?ayanlar?n Türk mallar?na ilgisinin çok fazla oldu?unu belirtiyor. Kaliteli i? yapan?n ayakta kalabilece?ini dile getiren ?ahin, ürünlerine güvendiklerini söylüyor.

   Çinli mü?terilerin bilhassa kanserojen içermeyen ürünler arad???na, bu yüzden kaliteye önem verdiklerine dikkat çeken ?ahin, kaliteyi ön planda tutmalar?n?n meyvesini ald?klar?na i?aret ediyor.

   Urumçi'deki Türkiye Ticaret Merkezi'nin özgün niteli?inin Türk mallar? d???nda di?er ürünlerin sat?lmas?na müsaade edilmemesi oldu?unu belirten Metin ?ahin, bu konudaki denetimin s?k? oldu?unu söylüyor.

   ?ahin, ma?azayla iki Uygur personelin yan?nda e?i ve kendisinin ilgilendi?ini dile getiriyor. Yak?n zamanda internet üzerinden sat?? için çal??malara ba?lad?klar?n? belirten ?ahin, böylelikle Çin'in farkl? bölgelerine de yava? yava? ula?may? hedeflediklerini ifade ediyor.


   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     神秘的诱惑游戏 安徽快三走势图牛 钻石角子电子 2018年中奖率最高的刮刮乐 完美世界手游小号怎么养大号 伯恩利对卡迪夫城 澳洲幸运5时时彩开奖结果 四美怎么玩 cf近身武器虎爪 赫塔菲对莱加内斯