<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   daha fazla >> Sa?l?k

   Ula??m reformuyla gelen büyük de?i?iklikler
   -Sa?l?k2018/08/16 18:56:56April 26 2019 14:33:02

   Ula??m reformuyla gelen büyük de?i?iklikler

   ?in'de reform ve d??a a??lma politikas? ba?lat?lmas?ndan bu yana ge?en 40 y?l i?inde, ula??m ve ta??mac?l?k sekt?rlerinde ba?tan sona de?i?imler meydana geldi.

   Sa?l?kl? beslenme ast?m? ?nlemeye yard?mc? oluyor
   -Sa?l?k2018/07/17 15:52:31April 26 2019 14:33:02

   Sa?l?kl? beslenme ast?m? ?nlemeye yard?mc? oluyor

   Ast?m, hastalar?n ya?am kalitesini ciddi olarak etkileyen yayg?n bir kronik solonum yolu hastal???d?r. Avrupa Solunum T?bb? Dergisi'nin yay?mlad??? bir ara?t?rmaya g?re, sa?l?kl? bir diyette ?srar etmek ast?m? ?nlemeye, semptomlar?n? hafifletmeye ve durumu daha iyi kontrol alt?na almaya yard?mc? oluyor.

   daha fazla >> ?in - Türkiye

   “?ki toplant?”da ?in t?bb?na yo?un ilgi
   -?in - Türkiye2019/03/22 14:56:03April 26 2019 14:33:02

   “?ki toplant?”da ?in t?bb?na yo?un ilgi

   ?in'de ge?en hafta sona eren iki toplant?da ?in t?bb? ve ila?lar?n?n gelecek nesillere aktar?lmas? ve yayg?n kullan?m? konusu delegeler aras?ndaki s?cak gündem maddelerinden biri oldu.

   ?in 55 y?ld?r yabanc? ülkelere t?bbi destek sa?l?yor
   -?in - Türkiye2019/01/16 16:39:00April 26 2019 14:33:02

   ?in 55 y?ld?r yabanc? ülkelere t?bbi destek sa?l?yor

   ?in 55 y?l ?nce yabanc? ülkelere ilk t?bbi yard?m ekibini g?nderdi. Ge?ti?imiz 55 y?lda Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve Okyanusya'da bulunan 71 ülkeye toplam 26 bin sa?l?k personeli g?nderildi, bu süre?te 280 milyon ki?i tedavi edildi.

   daha fazla >> ?in Sinemas?

   ABD'de dans okulunu a?an ?inli oyuncu: Zhou Jie
   -Sal?2019/04/15 14:51:46April 26 2019 14:33:02

   ABD'de dans okulunu a?an ?inli oyuncu: Zhou Jie

   ?in'in tarihi ve efsanevi a?k hikayesi filmi “?mparatorluk Cariyesi Yang” (?ince ad?: Yang Gui Fei ?ngilizce ad?: Imperial Concubine Yang), 7 Nisan'da 52. Houston Uluslararas? Film Festivali'nin “Asyal? Ustalar?n Yap?tlar?” b?lümünde g?sterildi.

   Son günlerin en ?ok konu?ulan yazar?:Liu Cixin
   -Sal?2019/03/04 14:30:20April 26 2019 14:33:02

   Son günlerin en ?ok konu?ulan yazar?:Liu Cixin

   5 ?ubat 2019'da g?sterime giren bilimkurgu filmi “Liulang Diqiu” (The Wandering Earth, Gezgin Dünya) sinema ?evresinde büyük yank? uyand?rd?.

   ‘?in unsuru' ta??yan filmler dünyada ilgi ?ekiyor
   -Sal?2019/02/11 15:01:54April 26 2019 14:33:02

   ‘?in unsuru' ta??yan filmler dünyada ilgi ?ekiyor

   2018 y?l?nda Kuzey Amerika'da sinema salonlar?nda “?in unsuru” ta??yan filmler dikkat ?ekti. Bu filmlerden baz?lar? ciddi gi?e gelirleri elde ederken, baz?lar? ?nemli sosyal faydalar sa?lad?.

   ‘??lg?n Zengin Asyal?lar' Hollywood filmine konu oldu
   -Sal?2018/10/08 16:13:14April 26 2019 14:33:02

   ‘??lg?n Zengin Asyal?lar' Hollywood filmine konu oldu

   Komedi filmi “Crazy Rich Asians” (??lg?n Zengin Asyal?lar) 15 A?ustos'ta ABD'de g?sterime girdi.

   daha fazla >>R?portaj

   Tarih?i Ahmet Ta?a??l Beijing'de
   -R?portaj2015/05/14 14:29:12April 26 2019 14:33:02

   Tarih?i Ahmet Ta?a??l Beijing'de

   Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi Tarih B?lümü Ba?kan? Prof. Dr. Ahmet Ta?a??l, Türkiye-?in Kültürel ?li?kileri Konferans?'na kat?lmak kat?lmak i?in Aral?k ay?n?n son haftas? Beijing'deydi.

   Türkiye Kültür ve Turizm Bakanl??? Müste?ar? ?zgür ?zaslan'la r?portaj
   -R?portaj2015/05/13 11:08:36April 26 2019 14:33:02

   Türkiye Kültür ve Turizm Bakanl??? Müste?ar? ?zgür ?zaslan'la r?portaj

   ?in'de Türk Kültür Y?l?, Mevlana'n?n ?a?r?s? adl? baleyle sona erdi. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin 28 ?ubat günü ba?kent Beijing'de sahneledi?i oyun ?inli izleyicilerden büyük be?eni toplad?.

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>