<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   daha fazla >> Sa?l?k

   Ula??m reformuyla gelen büyük de?i?iklikler
   -Sa?l?k2018/08/16 18:56:56March 21 2019 07:16:48

   Ula??m reformuyla gelen büyük de?i?iklikler

   ?in'de reform ve d??a a??lma politikas? ba?lat?lmas?ndan bu yana ge?en 40 y?l i?inde, ula??m ve ta??mac?l?k sekt?rlerinde ba?tan sona de?i?imler meydana geldi.

   Sa?l?kl? beslenme ast?m? ?nlemeye yard?mc? oluyor
   -Sa?l?k2018/07/17 15:52:31March 21 2019 07:16:48

   Sa?l?kl? beslenme ast?m? ?nlemeye yard?mc? oluyor

   Ast?m, hastalar?n ya?am kalitesini ciddi olarak etkileyen yayg?n bir kronik solonum yolu hastal???d?r. Avrupa Solunum T?bb? Dergisi'nin yay?mlad??? bir ara?t?rmaya g?re, sa?l?kl? bir diyette ?srar etmek ast?m? ?nlemeye, semptomlar?n? hafifletmeye ve durumu daha iyi kontrol alt?na almaya yard?mc? oluyor.

   daha fazla >> ?in - Türkiye

   ?in 55 y?ld?r yabanc? ülkelere t?bbi destek sa?l?yor
   -?in - Türkiye2019/01/16 16:39:00March 21 2019 07:16:48

   ?in 55 y?ld?r yabanc? ülkelere t?bbi destek sa?l?yor

   ?in 55 y?l ?nce yabanc? ülkelere ilk t?bbi yard?m ekibini g?nderdi. Ge?ti?imiz 55 y?lda Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve Okyanusya'da bulunan 71 ülkeye toplam 26 bin sa?l?k personeli g?nderildi, bu süre?te 280 milyon ki?i tedavi edildi.

   Yabani pandalar?n nesillerindeki tehlike biraz daha azald?
   -?in - Türkiye2018/12/21 09:15:25March 21 2019 07:16:48

   Yabani pandalar?n nesillerindeki tehlike biraz daha azald?

   ?in Ulusal Orman ve ?ay?r ?daresi ile Sichuan Eyaleti Hükümeti, k?sa bir süre ?nce panda koruma ve ara?t?rma sonu?lar?n? a??klad?.

   daha fazla >> ?in Sinemas?

   Son günlerin en ?ok konu?ulan yazar?:Liu Cixin
   -Sal?2019/03/04 14:30:20March 21 2019 07:16:48

   Son günlerin en ?ok konu?ulan yazar?:Liu Cixin

   5 ?ubat 2019'da g?sterime giren bilimkurgu filmi “Liulang Diqiu” (The Wandering Earth, Gezgin Dünya) sinema ?evresinde büyük yank? uyand?rd?.

   ‘?in unsuru' ta??yan filmler dünyada ilgi ?ekiyor
   -Sal?2019/02/11 15:01:54March 21 2019 07:16:48

   ‘?in unsuru' ta??yan filmler dünyada ilgi ?ekiyor

   2018 y?l?nda Kuzey Amerika'da sinema salonlar?nda “?in unsuru” ta??yan filmler dikkat ?ekti. Bu filmlerden baz?lar? ciddi gi?e gelirleri elde ederken, baz?lar? ?nemli sosyal faydalar sa?lad?.

   ‘??lg?n Zengin Asyal?lar' Hollywood filmine konu oldu
   -Sal?2018/10/08 16:13:14March 21 2019 07:16:48

   ‘??lg?n Zengin Asyal?lar' Hollywood filmine konu oldu

   Komedi filmi “Crazy Rich Asians” (??lg?n Zengin Asyal?lar) 15 A?ustos'ta ABD'de g?sterime girdi.

   Zhang Yimou'nun son filmi Venedik'te g?rücüye ??kt?
   -Sal?2018/09/17 16:33:51March 21 2019 07:16:48

   Zhang Yimou'nun son filmi Venedik'te g?rücüye ??kt?

   75. Venedik Uluslararas? Film Festivali 8 Eylül'de sona erdi. “Gravity” filminin Meksikal? y?netmeni Alfonso Cuaron'un “Roma” adl? filmi, Alt?n Aslan'?n sahibi oldu.

   daha fazla >>R?portaj

   Tarih?i Ahmet Ta?a??l Beijing'de
   -R?portaj2015/05/14 14:29:12March 21 2019 07:16:48

   Tarih?i Ahmet Ta?a??l Beijing'de

   Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi Tarih B?lümü Ba?kan? Prof. Dr. Ahmet Ta?a??l, Türkiye-?in Kültürel ?li?kileri Konferans?'na kat?lmak kat?lmak i?in Aral?k ay?n?n son haftas? Beijing'deydi.

   Türkiye Kültür ve Turizm Bakanl??? Müste?ar? ?zgür ?zaslan'la r?portaj
   -R?portaj2015/05/13 11:08:36March 21 2019 07:16:48

   Türkiye Kültür ve Turizm Bakanl??? Müste?ar? ?zgür ?zaslan'la r?portaj

   ?in'de Türk Kültür Y?l?, Mevlana'n?n ?a?r?s? adl? baleyle sona erdi. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin 28 ?ubat günü ba?kent Beijing'de sahneledi?i oyun ?inli izleyicilerden büyük be?eni toplad?.

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>