<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   ?in'in ihracat dü?ü?ü daral?rken ithalat tedirgin edici

   2015-06-16 19:01:36 CRI

   ?in'in ihracat dü?ü?ü daral?rken ithalat tedirgin edici

   Çin'in May?s ay?nda, ihracat dü?ü?ündeki daralma cesaret vericiyken resmi verilere göre ithalatta beklenmedik bir gerileme ya?an?yor. Bu tablonun ortaya ç?kmas?na sebep olan faktörler, Çin d?? ticaretinin gelece?i ve izlenecek politikalar, bu haftaki Ekodiyalog sohbetimizin konusunu olu?turuyor.

   Ekonomi Gündemi'nden önemli ba?l?klar ?öyle:

   Avro Bölgesi Q1 GDP oran? yüzde 0,4 yükseldi

   Dönemsel belirlenen GDP oran?n?n 2015'in ilk çeyre?inde, hem Avro Bölgesi'nde hem de AB'de bir önceki döneme göre yüzde 0,4 yükseldi?i aç?kland?.

   AB istatistik bürosu Eurostat'tan yap?lan resmi aç?klamaya göre 2014'ün son çeyre?inde GDP iki bölgede de yine ayn? oranda büyüme göstermi?ti.

   Önceki y?l?n ayn? çeyre?iyle kar??la?t?r?ld???nda GDP, Avro Bölgesi'nde yüzde 1'lik bir art?? ya?arken 2015'in ilk çeyre?inde AB'deki oran ise yüzde 1,5 oldu.

   Üye ülkeler aras?ndaki Çek Cumhuriyeti, K?br?s ve Romanya önceki y?l?n son çeyre?ine göre en büyük art??? ya?ad?. GDP büyümesi yüksek olan di?er ülkeler ise s?ras?yla Polonya, Bulgaristan, ?spanya, Macaristan, Slovenya ve Slovakya.

   Litvanya, Estonya, Yunanistan ve Finlandiya'n?n GDP oranlar?nda ise dü?ü? meydana geldi.

   Kasiyersiz marketler iki Çin ?ehrinde test edildi

   Beijing ve Hangzhou ?ehirlerinde gerçekle?tirilen bir günlük insans?z kasa uygulamas? sona erdi.

   Hangzhou'nun merkezindeki Vanguard Marketler Zinciri'ne ait bir ma?azadaki insans?z kasalarda QR kodu ve k?lavuzlar arac?l???yla i?lem yap?ld?.

   Mü?teriler barkodlar? okutarak kasiyerlerin i?ini kendileri yapm?? oldular. Telefonlar?yla veya mevcut kutulara nakit para koyarak ödeme yapt?lar.

   Mü?terilerden biri bu yeni uygulaman?n çok kullan??l? oldu?unu ve pek çok ki?inin bu yolla al??veri? yapabilece?ini söyledi.

   Geçti?imiz Cumartesi gerçekle?tirilen denemede 16 bin 700 yuanl?k (yakla??k 2 bin 700 ABD dolar?) sat?? yap?lmas?na ra?men mü?terilerden elde edilen para yaln?zca 13 bin 700 yuan de?erinde oldu.

   Beijing'de deneme yap?lan marketteki çal??anlar ise mü?terilerin baz? ürünleri çald???n? ya da daha az para ödedi?ini bildirdi. ?u anda, Çin'in Kuzeydo?u eyaleti Jilin ve Do?u eyaleti Shangdong gibi bölgelerinde insans?z kasa uygulamas? olan ma?azalar bulunuyor.

   Kuyrukta bekleme süresini k?saltan insans?z kasalar?n yurtd???nda h?zla geli?ti?ini kaydeden Vanguard yöneticisi Chen Liucheng, geli?mi? kredi sistemiyle Çin'de daha fazla kasiyersiz marketin aç?laca??n? belirtti.

   Deneme, iki ma?aza zinciri ve e-ticaret devi Alibaba taraf?ndan öne sürülen kredi derecelendirme servisi Sesame Credit ile ortakla?a gerçekle?tiriliyor.

   OPEC petrol üretim kotas?n? de?i?tirmeme karar? ald?

   Petrol ?hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) geçti?imiz Cuma günü petrol üretim kotas?n?n günlük 30 milyon varil ?eklinde devam edece?ini aç?klad?.

   Bas?n toplant?s?nda konu?an OPEC Genel Sekreteri Abdulselam El Bedri, OPEC'in karar?n?n piyasa dengelerinin sa?lanmas? yönünde al?nd???n? ve hedeflenen bir petrol fiyat?na sahip olmad?klar?n? söyledi.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     上海时时彩乐乐 现金咖啡电子游艺 青海11选5走势图手机版下载 pc蛋蛋28 时时彩计划出号软件 恩波利国家 星际争霸2比赛视频 连连看送彩金 买北京单场 cmd体育是哪里的