<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
   D?? yat?r?mc?lar ?in'e iyimser bak?yor
   -Dünya Ekonomisi2015/05/26 13:25:10March 24 2019 13:13:44

   D?? yat?r?mc?lar ?in'e iyimser bak?yor

   ?in Ticaret Bakan? Gao Hucheng, ?in üst Düzey Kalk?nma Forumu'nda yapt??? konu?mada, ?in'e olan yat?r?m ilgisinin de?i?medi?ini kaydetti.

   Asya Altyap? Yat?r?m Bankas?'n?n kurucu say?s? art?yor
   -Dünya Ekonomisi2015/03/23 21:00:24March 24 2019 13:13:44

   Asya Altyap? Yat?r?m Bankas?'n?n kurucu say?s? art?yor

   Asya Altyap? Yat?r?m Bankas?'n?n (AAYB) kurucu ülke say?s?n?n 35'i a?mas? bekleniyor.

   AB, Yunanistan'a ek fon konusunda anla?amad?
   -Dünya Ekonomisi2015/03/23 20:59:21March 24 2019 13:13:44

   AB, Yunanistan'a ek fon konusunda anla?amad?

   AB'de Yunanistan sorunu i?in düzenlenen ?zel toplant?da, bu ülkenin sermaye k?tl?l???n?n giderilmesi sorunu üzerinde yeni anla?maya var?lmad?.

   IMF: Küresel ekonomi beklenmedik ?ekilde durgun
   -Dünya Ekonomisi2014/09/10 11:23:24March 24 2019 13:13:44

   IMF: Küresel ekonomi beklenmedik ?ekilde durgun

   Uluslararas? Para Fonu (IMF) Ba?kan Yard?mc?s? Zhu Min, küresel ekonominin y?l?n ilk yar?s?nda beklenmedik bir ?ekilde durgun oldu?unu belirtti.

   FED raporuna g?re ‘?l?ülü büyüme' korunuyor
   -Dünya Ekonomisi2014/09/04 09:48:59March 24 2019 13:13:44

   FED raporuna g?re ‘?l?ülü büyüme' korunuyor

   ABD Merkez Bankas? olan Federal Rezerv Bankas?'n?n (FED) i? dünyas?n?n nabz?n? tuttu?u ara?t?rmas? "Bej Kitap"?n A?ustos say?s? dün yay?mland?.

   PKK'dan I??D'e kar?? sava? ?a?r?s?
   -Dünya Ekonomisi2014/08/06 10:08:45March 24 2019 13:13:44

   PKK'dan I??D'e kar?? sava? ?a?r?s?

   PKK, bütün Kürtleri I??D ile sava?maya ?a??rd?.

   AB'den Rusya'ya yapt?r?m karar?
   -Dünya Ekonomisi2014/03/12 10:36:51March 24 2019 13:13:44

   AB'den Rusya'ya yapt?r?m karar?

   Avrupa Birli?i (AB) Komisyonu, dün (12 Mart) Londra'da toplanarak, Rusya'ya uygulanacak yapt?r?mlarla ilgili ayr?nt?lar? tart??t?.

   Dünya Bankas?'ndan Ukrayna'ya 3 milyar dolar
   -Dünya Ekonomisi2014/03/11 10:22:31March 24 2019 13:13:44

   Dünya Bankas?'ndan Ukrayna'ya 3 milyar dolar

   Dünya Bankas?'n?n Ukrayna hükümetinin iste?i üzerine,” bu ülkeye 3 milyar dolarl?k kredi sa?layaca?? ve ülkede ekonomik reformlar?n uygulanmas?na yard?mc? olaca?? a??kland?.

   Cameron ve Merkel'den ?in ve ABD'yle i?birli?i ?a?r?s?
   -Dünya Ekonomisi2014/03/11 10:17:30March 24 2019 13:13:44

   Cameron ve Merkel'den ?in ve ABD'yle i?birli?i ?a?r?s?

   ?ngiltere Ba?bakan? David Cameron ve Almanya Ba?bakan? Angela Merkel, Avrupa Birli?i'nin (AB), ?in ve ABD'yle ekonomi, ticaret ve yat?r?m alanlar?ndaki i?birli?ini gü?lendirmesini istedi.

   AB'den Ukrayna'ya mali destek
   -Dünya Ekonomisi2014/03/06 11:26:12March 24 2019 13:13:44

   AB'den Ukrayna'ya mali destek

   ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarl?k yard?m karar?n?n ard?ndan Avrupa Birli?i Komisyonu da 11 milyar avroyu a?k?n yard?m plan? a??klad?.

   FED QE'yi 10 milyar dolar daha azaltt?
   -Dünya Ekonomisi2014/01/30 15:56:21March 24 2019 13:13:44

   FED QE'yi 10 milyar dolar daha azaltt?

   ABD Merkez Bankas? FED, ayl?k 75 milyar dolar olan tahvil al?m miktar?n? 10 milyar dolar azaltarak, 65 milyar dolara indirdi.

   ?

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>