<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Mesleki e?itim merkezlerinde kursiyerler hayallerine kavu?uyor

   2019-03-13 11:51:17 CRI

   Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyinde bulunan tarihi kent Ka?gar'daki yemek han?, Mart ay?n?n ilk günleri gibi turizm sezonunun canl? olmad??? zamanlarda bile son derece kalabal?kt?. Yerli ve yabanc? turistler, birbirinden güzel ?ark?lar? dinleyip, dans gösterilerini izlerken bölgeye özgü yemekleri yiyor ve kentin çekicili?ini yak?ndan hissedebiliyordu.

   Ka?gar Yemek Han? Müdürü ?mam Hasan, daha önce bir eri?te restoran?n?n sahibiydi. Hasan, geçen y?l?n Kas?m ay?ndan itibaren Ka?gar kentinin sembollerinden Yemek Han?'n?n i?lemesini devrald?. ?mam Hasan, i? hayat?ndaki bu at?l?m?n Ka?gar Mesleki E?itim Merkezi'ndeki e?itim sayesinde gerçekle?ebildi?ini söyledi.

   “Mesleki E?itim Merkezi'nden mezun olduktan sonra hükümet ve merkez yöneticileri bize büyük yard?m etti. Bu yeri bize sa?lad?. Buras? güzel bir i? yeri. ??ler iyi gidiyor. Yeni yemek han?m?z her gün kalabal?k.”

   ?mam Hasan, yemek han?n? i?letmeye ba?layal? sadece dört ay geçmesine ra?men yat?r?m sermayesinin yar?s?n?n geri al?nd???n? söyledi.

   ?mam Hasan'?n e?itim ald??? okul, yerel yönetimin a??r?c?l?k fikirlerinden etkilenenlerin ve basit suç i?leyenlerin söz konusu etkilerden kurtulmas?n?n ve yeni beceriler edinmesinin sa?land??? bir platform. Söz konusu okul, ayn? zamanda terör olaylar?n? önlemeyi de amaçl?yor. Okul sadece ücretsiz g?da ve konaklama sa?lamakla kalm?yor, kursiyerlere ulusal dil, hukuk ve mesleki beceri dersleri de veriyor.

   ?u an mesleki e?itim merkezlerindeki e?itimi sürdürmekte olan Yusuf Mahmut, okula girmeden önceki hayat?n? ?öyle anlatt?:

   “Nas?l söylesem... Daha önce a??r?c?l?k dü?üncelerinin büyük etkisi alt?ndayd?m. Davran??lar?m da a??r?yd?. Özellikle sigara ve alkol kullananlardan nefret ediyordum. Meslekta?lar?m olsun yabanc?lar olsun, alkol tüketenlere sald?r?yordum. ?nsanlar benim kötü biri oldu?umu dü?ünüyordu."

   Daha sonra eylemlerinin ülkenin hukukunu ihlal etti?ini fark etti?ini söyleyen Yusuf Mahmut, hükümetin ulusal dil, hukuk ve mesleki beceri okulu açt???n? ö?rendi?ini ve gönüllü olarak okula ba?vurdu?unu dile getirdi.

   Daha önce bir araç tamircisi i?leten Yusuf Mahmut, okula girdikten sonra burada elektronik e?itimi almay? tercih etti.

   Yusuf Mahmut, okulda Mahmut Memet ile tan??t?. ?ki arkada? mezun olduktan sonra, okulda ö?rendikleri becerileri kullanarak ortak bir i? kurmay? planl?yor. Ulusal dili ö?renmenin çok yararl? oldu?u kan?s?ndaki Mahmut Memet ise ?unlar? söyledi:

   “Ulusal dili ö?renmek, etnik gruplar aras?ndaki ileti?imi ilerletiyor. Bizim gibi giri?imciler için de istihdam kanallar?n?n zenginle?tirilmesine imkan sa?l?yor. Mezun olduktan sonra burada ö?rendiklerimi geli?tirerek ve ba?kalar?yla i?birli?i kurarak bir elektronik ürün ?irketi açmay? planl?yorum.”

   Mesleki e?itim merkezleri, birçok mesleki beceri ö?renme seçene?i sunuyor. Elektronik d???nda moda tasar?m?, e-ticaret veya “Nan” olarak bilinen geleneksel ekmek pi?irme becerileri de ö?retiliyor.

   Mesleki e?itim merkezlerindeki derslikler geni? ve ayd?nl?k, lojmanlar da tam donan?ml?. Yemekhanelerdeki yemekler ise çok çe?itli ve lezzetli. Merkezlerde ayn? zamanda, futbol sahalar? ve masa tenisi gibi spor tesisleri de bulunuyor.

   Daha önce üniversite ö?rencisi olan Nurli Turgun, mesleki e?itim merkezinin kendisi için ikinci üniversite oldu?unu ifade etti. Nurli Turgun bu konudaki dü?üncelerini ?öyle dile getirdi:

   “Bu ikinci üniversitemde ulusal dil, hukuk ve mesleki beceri e?itimi ald?m. Mesleki beceri olarak ise, edebiyat ve sanat? seçtim. Daha önce okudu?um üniversiteye göre burada daha çok ?ey ö?rendim.”

   Buradaki kursiyerler, üniversite hayat? gibi her hafta tatilde eve dönüyorlar. Abdukadir Davut, annesinin sa?l?k durumunun pek iyi olmad???n? ve en çok annesini özledi?ini söylüyor. Annesi ise, o?lunun okula girdikten sonra ya?ad??? de?i?iklikten duydu?u memnuniyeti ?öyle anlat?yor:

   “Mesleki e?itim merkezindeki e?itimden sonra bana daha fazla ilgi göstermeye ba?lad?, daha yumu?ak davran?yor.”

   Abdukadir Davut'un evinin avlusu yakla??k 500 metrekare. Evdeki eski odalardan biri k?sa süre sonra yeniden dekore edilecek. Hükümet bunun için ailesine 28 bin yuan destek verecek.

   Abdukadir Davut'un e?i Zühre Memet ise kocas?n?n de?i?ikli?ini ?öyle ifade etti:

   “Eskiden bana çok kötü davran?rd?. ?imdi bana kar?? tavr? daha iyi. A??r?c?l?k dü?üncelerinden kurtulduktan sonra onun fikir ve davran??lar?nda da çok de?i?iklik oldu.” 
   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     三昇体育备用网址 广东时时20选8下载走图 秒速赛车走势技巧 福彩22选5最新预测 AP爱棋牌李逵捕鱼 河北十一选五五码分布走势图 3d一句定三码 玩三张牌的游戏 内蒙古时时三星 北京幸运飞艇历史开奖记录