<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   K??e Yaz?lar?

   Türk g?züyle ?in otomobili Besturn X80

   Emre, ?in'de ?al??an bir yabanc?. Tarih ve kültüre ilgi duyan Emre, ya?ad??? ülke ?in ve memleketi Türkiye'ye dair gü?lü hislere sahip.
   中文Emre Demir2017-03-26 19:05

   Bir kadeh dünya tarihi

   “Hayat o kadar berbat olamaz, ne de olsa sonunda insan Bo?az'da bir yürüyü?e ??kabilir” diye dü?ünürmü? “?stanbul: ?ehir ve Hat?ralar” kitab?n?n yazar?.
   中文Emre Demir2017-01-13 19:14

   “?in Mal? 2025”in ilk i?aretleri

   ?nceki yaz?da 1990'l? y?llardan günümüze dünyada ve Türkiye'de de?i?en ?in mal? alg?s?n? ele alm??t?m. ?in mal? alg?s?n?n zaman i?inde nas?l de?i?ti?ini ?rneklerle a??klamaya ?al??t?m.
   中文Emre Demir2017-01-09 18:38

   90'lardan günümüze Türkiye'de ?in mal? alg?s?

   1990'lar?n ba??nda, büyük ?ehirlerin d?rt bir yan?nda Japon Ucuzluk Pazar? dükkanlar? vard?. B?yle dükkanlar?n giri?inde genelde ?u yazard?: Yok yok! Ne al?rsan 1 milyon!
   中文Emre Demir2017-01-04 09:17

   Türkiye'nin 2016's?, 2017'nin Türkiye'si

   Her y?l sonunda medya organlar? geride kalan y?l?n ?zetini ??kar?r: “2016 y?l? nas?l ge?ti?” ba?l?kl? haberleri bugünlerde s?k?a g?rmek mümkün. Bu tip haberler, Türk?ede her y?l sonunda s?k?a tekrarlanan bir s?zle ba?lar: “Ac?s?yla tatl?s?yla bir y?l? daha geride b?rakt?k...”
   中文Emre Demir2016-12-23 18:13

   Türkiye Avrupa'n?n bir par?as? m??

   “Türkiye Do?u'ya giden bir gemidir, ancak üzerinde Bat?'ya ko?maya ?al??an adamlar var.” Bu s?z, imparatorluk d?nemi sonras? Türkiye'nin modernle?me ?abas?n?n bir ?zeti. Ancak son y?llarda durum biraz farkl?, art?k geminin üstünde Bat?'ya ko?an adamlardan fazla kalmad?, geminin ne y?nde seyretti?ini ise zaman g?sterecek.
   中文Emre Demir2016-11-25 14:43

   Bob Dylan Türk mü?

   Birka? gün ?nce ?inli bir arkada??ma ?ngiltere D??i?leri Bakan? Boris Johnson'un Türk as?ll? oldu?unu, dedesinin Osmanl? d?neminde bakanl?k yapt???n? s?yledi?imde ?ok ?a??rd?: “Mümkün de?il, nas?l olabilir!”
   中文Emre Demir2016-10-20 19:44

   Yasak Kent'in en gizemli odas?!

   Yasak Kent'e (Zijincheng) bir kez ilgi duymaya ba?layan biri, bir daha buras? üzerine dü?ünmekten, her seferinde buray? sanki ilk kez g?rüyormu? gibi ziyaret etmekten kendini alamaz. Bu y?nüyle Yasak Kent, bir saray kompleksi ve bir saray müzesinden fazlas?d?r; ben buraya “mini China” diyorum. Sadece bu mekan üzerinden ?in hakk?nda pek ?ok ?ey konu?ulabilir.
   中文Emre Demir2016-09-19 21:11

   Kurban Bayram?'nda neyi kurban ediyoruz?

   “home is where my heart finds peace”
   中文Emre Demir2016-09-14 16:02

   ?nsanl?k nereye ko?uyor?

   Al??veri? merkezlerinde spor ürünleri satan ma?azalar?n say?s? art?yor, normalde spor ürünleri üretmeyen markalar bile mü?terilerine fitness k?yafetleri sunmaya ba?lad?. ?zellikle ?in'de kad?n spor giyim pazar? sürekli büyüyor.
   中文Emre Demir2016-08-08 18:35
   < 1 2 3 4
   ?

   Bizi takip edin

   China.com, yazarlar k??esine kat?l?m?n?z? bekliyor!

   Bize yaz?n: [email protected]

   ?leti?im: 010-52598588-8708

   • 微信公众号 Resmi Wechat Sayfas?
   Emre Demir
   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     ac米兰元老赛泰州 十或更好50手APP 太阳征程注册 拳皇命运第二季播出时间 组三开奖结果 禁忌的皇权客服 风暴魔域手游一天刷多少魔石 沙尔克04对云达不莱梅 黑龙江p62走势图大全 斗鱼捕鱼大富翁