<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
   13. ?in Ulusal Halk Meclisi 2. Toplant?s? ba?lad?

   13. ?in Ulusal Halk Meclisi (?UHM) 2. Toplant?s? bugün ba?kent Beijing'deki Büyük Halk Toplant? Saray?'nda ba?lad?.

   “Tüm etnik gruplar ?in ailesinin bir üyesidir”

   ?in'in BM Cenevre Ofisi'ndeki Daimi Temsilcisi Yu Jianhua, BM ?nsan Haklar? Konseyi'nin 40. oturumu kapsam?nda düzenlenen genel g?rü?mede ?in'in insan haklar?yla ilgili tutumu ve Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'ndeki insan haklar? ?al??malar?nda elde edilen ba?ar?lar hakk?nda bilgi verdi.

   Milyonlar?n g?zünden ka?an güzellik: Heshun

   Heshun, her y?l ?in'in ünlü mekanlar?na ak?n eden milyonlarca turistin g?zünden ka?an eski bir kasaba.

   Uygur Profes?r: A??r?c?l?k, Uygur kültürüne de zarar verdi

   ?in'in Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi Tar?m Mekanik Genel Müdürlü?ü Ba?kan Yard?mc?s? Profes?r Gülnar Ubul, son iki y?lda Xinjiang'da ter?rle mücadelede ?nleyici tedbirlere ba?vuruldu?unu ve mesleki e?itim sistemi geli?tirildi?ini hat?rlatarak, bunda amac?n bütün etnik gruplardan vatanda?lar?n radikal dincilik tuza??ndan kurtulmalar?n? ve huzurlu bir ortamda ya?amalar?n? sa?lamak oldu?unu belirtti.

   ?in D??i?leri Bakanl???'ndan Türkiye D??i?leri'ne tepki: ?ddialar ?ok ?irkin, resm? giri?imde bulunduk

   ?in D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü Hua Chunying, Türkiye D??i?leri Bakanl??? s?zcüsünün Uygur müzisyen Abdurrehim Heyit'in hapishanede ?ldü?ünü iddia etmesini “?ok ?irkin” olarak niteledi ve ?in'in Türkiye nezdinde resm? giri?imde bulundu?unu s?yledi.

   ?in heyeti BM ?nsan Haklar? Konseyi toplant?s?na kat?lacak
   -?in2019/03/13 19:17:17March 13 2019 19:21:53

   ?in heyeti BM ?nsan Haklar? Konseyi toplant?s?na kat?lacak

   BM ?nsan Haklar? Konseyi 15 Mart'ta Cenevre'deki merkezinde ?in'in insan haklar? raporunu inceleyecek.

   China Mobile 3G ?ebekesini kapat?yor
   -?in2019/03/13 18:47:32March 13 2019 19:21:53

   China Mobile 3G ?ebekesini kapat?yor

   China Mobile, ?in'in baz? b?lgelerinde 3G ?ebekesini kapatma karar? ald?.

   Xinjiang ?lahiyat Fakültesi'nin ba?ar?lar? dikkat ?ekiyor
   -?in2019/03/13 15:44:56March 13 2019 19:21:53

   Xinjiang ?lahiyat Fakültesi'nin ba?ar?lar? dikkat ?ekiyor

   Ka?garl? Nabi Savut, Xinjiang ?haliyat Fakültesi'ne gireli be? sene oldu. 23 ya??ndaki Savut bu y?l mezun olacak.

   “Annemin m?r?ldand??? Uygur Makam?'n? tüm dünyaya dinletebiliyorum”
   -?in2019/03/13 15:27:24March 13 2019 19:21:53

   “Annemin m?r?ldand??? Uygur Makam?'n? tüm dünyaya dinletebiliyorum”

   Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nde faaliyet g?steren Uygur Makam? Korosu'ndan Osman Amat, “Benim gibi k?yde do?an ve büyüyen birinin yabanc? ülkelerde Uygur Makam?'n? s?yleme imkan? kazanabilece?ini hi? dü?ünmezdim.” dedi.

   ABD Taliban ile iki konuda uzla?t?
   -Dünya2019/03/13 14:48:46March 13 2019 19:21:53

   ABD Taliban ile iki konuda uzla?t?

   ABD'nin Afganistan ?zel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri aras?nda 16 gündür Katar'da devam eden bar?? g?rü?meleri son buldu.

   ?in: Afganistan'da siyasi diyalog te?vik edilmeli
   -?in2019/03/13 11:54:31March 13 2019 19:21:53

   ?in: Afganistan'da siyasi diyalog te?vik edilmeli

   ?in'in BM Daimi Temsilci Yard?mc?s? Wu Haitao, ?in'in Afganistan'daki yerel siyasi diyalo?un ilerletilmesini ve Afganistan'daki cumhurba?kanl?k se?imini destekledi?ini belirtti.

   THY, Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi u?aklar?n seferlerini durdurdu
   -Dünya2019/03/13 11:40:30March 13 2019 19:21:53

   THY, Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi u?aklar?n seferlerini durdurdu

   Türkiye Ula?t?rma ve Altyap? Bakanl???, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava ara?lar?n?n u?u?lar?n?n, u?u? emniyetini teminen tedbir ama?l? olarak ikinci bir karara kadar durduruldu?unu bildirdi.

   Yarg? organlar?n?n ?al??ma planlar? a??kland?
   -?in2019/03/13 11:02:42March 13 2019 19:21:53

   Yarg? organlar?n?n ?al??ma planlar? a??kland?

   13. ?in Ulusal Halk Meclisi ?kinci Toplant?s? kapsam?nda dün 3. genel oturum düzenlenerek, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savc?l??? taraf?ndan sunulan ?al??ma raporlar? incelendi.

   ?HSDK Y?ll?k Toplant?s? sona erdi
   -?in2019/03/13 10:55:04March 13 2019 19:21:53

   ?HSDK Y?ll?k Toplant?s? sona erdi

   ?in Halk Siyasi Dan??ma Konferans? (?HSDK) 13. Ulusal Komitesi'nin ?kinci Toplant?s? sonra erdi. Xi Jinping'in de aralar?nda bulundu?u ?inli liderler kapan??ta haz?r bulundu.

   Xi'den ordu in?as?n? gü?lendirme vurgusu
   -?in2019/03/13 09:58:01March 13 2019 19:21:53

   Xi'den ordu in?as?n? gü?lendirme vurgusu

   ?in Cumhurba?kan? Xi Jinping dün, 13. Ulusal Halk Meclisi ?kinci Toplant?s?'n?n ?in Halk Kurtulu? Ordusu delegasyonu oturumuna kat?ld?.

   Venezuela'dan ABD'li diplomatlara 72 saat süre
   -Dünya2019/03/13 09:33:11March 13 2019 19:21:53

   Venezuela'dan ABD'li diplomatlara 72 saat süre

   Venezuela D??i?leri Bakan? Jorge Arreaza, ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri i?in 72 saat süre verdiklerini duyurdu.

   ?nternet, gazete, radyo ve televizyon yay?nlar?nda etnik diller kullan?l?yor
   -?in2019/03/12 21:24:25March 13 2019 19:21:53

   ?nternet, gazete, radyo ve televizyon yay?nlar?nda etnik diller kullan?l?yor

   ?in'in Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nde ?e?itli etnik gruplardan vatanda?lar i? i?e ya??yor.

   Kü?ük bir k?yde ya?anan büyük de?i?im
   -?in2019/03/12 20:54:27March 13 2019 19:21:53

   Kü?ük bir k?yde ya?anan büyük de?i?im

   Ka?gar'?n Peyzivat il?esi O?usak kasabas?na ba?l? 7. k?ye gelindi?inde, geni? karayolu, bah?elerde ?i?ekler, ki?i ba??na s???r say?s?n?n 1,7'ye ??kmas?, modern g?rünümlü kad?nlar, ?ocuklar?n paras?z olarak kre?e girmesi ve onlara ücretsiz 3 ??ün yeme?in sa?lanmas?, i? yerinin hemen k?y sakinlerinin evlerinin yak?nlar?nda bulunmas?, üretilen mallar?n Rusya'ya sat?lmas? gibi durumlar? g?rebilirsiniz.

   ?ngiltere ile AB aras?nda Brexit mutabakat?
   -Dünya2019/03/12 19:58:59March 13 2019 19:21:53

   ?ngiltere ile AB aras?nda Brexit mutabakat?

   ?ngiltere, Brexit Anla?mas?'nda "hukuken ba?lay?c?" de?i?iklikler konusunda Avrupa Birli?i (AB) ile mutabakata var?ld???n? a??klad?.

   ABD'den Rusya-Venezüella i?birli?i bankas?na yapt?r?m
   -Dünya2019/03/12 19:11:09March 13 2019 19:21:53

   ABD'den Rusya-Venezüella i?birli?i bankas?na yapt?r?m

   ABD Hazine Bakanl???, Venezüella devlet petrol ?irketi PDVSA'ya destek verdi?i gerek?esiyle Rusya merkezli banka olan Evrofinance Mosnarbank'a yapt?r?m uygulayaca??n? a??klad?.

   daha fazla >> China TV

   Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

   Get Adobe Flash Player
   Bebek pandalar yeti?tiricileriyle oynuyor

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>