<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Kü?ük bir k?yde ya?anan büyük de?i?im

   2019-03-12 20:54:27 CRI

   Kü?ük bir k?yde ya?anan büyük de?i?im

   Ka?gar'?n Peyzivat ilçesi O?usak kasabas?na ba?l? 7. köye gelindi?inde, geni? karayolu, bahçelerde çiçekler, ki?i ba??na s???r say?s?n?n 1,7'ye ç?kmas?, modern görünümlü kad?nlar, çocuklar?n paras?z olarak kre?e girmesi ve onlara ücretsiz 3 ö?ün yeme?in sa?lanmas?, i? yerinin hemen köy sakinlerinin evlerinin yak?nlar?nda bulunmas?, üretilen mallar?n Rusya'ya sat?lmas? gibi durumlar? görebilirsiniz.

   904 hanenin bulundu?u köy 3 bin 162 ki?ilik nüfusa sahip. Hepsi Uygur etnik grubuna mensup. Ki?i ba??na dü?en ekim topraklar?n?n az olmas?, altyap? tesislerin eksikli?i, köylülerin Çin ulusal dili seviyesi ve kültürel seviyesinin dü?üklü?ünden dolay? ileri ekim tekniklerini ö?renme ve d??arda çal??mada zorluk çekmeleri, dolay?s?yla gelir art?rma yöntemlerinin az olmas? gibi nedenlerle, buras? çok yoksul bir köydü.

   Son y?llarda, köylülerin yeni aç?lan ak?am okulunda Çin ulusal dili ve yeni teknikleri ö?renme hevesi son derece yüksektir. Köye ayr?ca d??ardan yat?r?m ve sermeye çekilerek çok say?da i?letmenin burada fabrika açmas? sa?land?.

   68 ya??ndaki Abdurahman Emin'in evinde, kömür yerine elektrik kullan?lmaya ba?land?. ?çme suyu borusu evin avlusuna yerle?tirildi, sifonlu tuvalet kuruldu. Abdurahman Emin, yeni avlusunda güne?te çay içererek evinde ya?anan de?i?iklikleri s?ral?yor.

   Aburahman Emin'in evinin kar??s?nda, 7. Köy Kre?indeki çocuklar, sevimli bir ?ekilde dans ediyor ve oyun oynuyor. 2017 y?l?nda yenilenen kre?te 7 s?n?fta 233 çocuk bulunuyor. Her s?n?fta bir Uygurca ö?retmen ve bir Çince ö?retmeni bulunuyor. Çift dilli e?itim veren kre?teki oyun ve dans gibi dersler çocuklar?n ilgisini çekiyor. Kre?in genç direktörü Xiao Yuhan, “Çocuklar?n Çince seviyesi yükseltilirken Uygurlar?n geleneksel kültürü de korunmal?d?r” diye konu?tu.

   Köyde aç?lan konfeksiyon fabrikas?, yerliler taraf?ndan “uydu fabrikas?” olarak adland?r?l?yor. Kad?nlar evlerinin yak?n?nda çal???p “maa?l? e?itim” ald?ktan sonra i? ba??na gelebilirler. Sadece Rusya'dan y?lda 200 binden fazla adet giysi sipari?i geliyor.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     重庆百变王牌杀号技巧 重庆时时新版走势图 秒速时时下载 山东时时官方开奖 广东时时预测软件 200本金挂机 打麻将技巧十句口诀 25选五开奖号 吉林时时走势图开奖 北京pk记录删除