<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Yarg? organlar?n?n ?al??ma planlar? a??kland?

   2019-03-13 10:02:42 CRI

   Yarg? organlar?n?n ?al??ma planlar? a??kland?

   13. Çin Ulusal Halk Meclisi ?kinci Toplant?s? kapsam?nda dün 3. genel oturum düzenlenerek, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savc?l??? taraf?ndan sunulan çal??ma raporlar? incelendi. Çin liderlerinden Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan oturumda haz?r bulundu.


   Yüksek Halk Mahkemesi Ba?kan? Zhou Qiang, 2018 çal??malar?n?, ÇKP'nin halk mahkemesi çal??malar?ndaki mutlak liderli?inde ?srar etme, suçlar? cezaland?rma, ülkenin güvenli?ini ve toplumsal istikrar? koruma, halk?n adli ihtiyaçlar?n? var güçle kar??lama ve adli yarg?da ?srar etme gibi aç?lardan özetledi.


   Zhou Qiang ayr?ca, 2019 çal??malar?n?n ise, yarg? i?levini yerine getirerek ekonominin sürekli ve sa?l?kl? geli?mesine ve toplumsal istikrar?n korunmas?na hizmet etme ve adli sistemindeki yap?sal reformlar? derinle?tirme olarak belirlendi?ini söyledi.


   Yüksek Halk Savc?l??? Ba?kan? Zhang Jun da 2018 çal??malar?n? özetleyerek,  2019 plan? hakk?nda bilgi verdi.


   Zhang, 2018 çal??malar?n? savc?l???n görevlerini yerine getirerek halka hizmet etme, adli yarg?y? koruma, kamu yarar?na yürütülen soru?turmalar? geni?letme, savc?l???n denetleme kabiliyetini geli?tirme ve halk?n denetimini kabul etme olarak aç?klad?.


   Zhang 2019 plan?n?n ise, halka hizmet etme ile ekonominin sa?l?kl? ve sürekli geli?imine güvence sa?lama oldu?unu ifade etti.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>