<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   “Annemin m?r?ldand??? Uygur Makam?'n? tüm dünyaya dinletebiliyorum”

   2019-03-13 15:27:24 CRI

   “Annemin m?r?ldand??? Uygur Makam?'n? tüm dünyaya dinletebiliyorum”

   Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uygur Makam? Korosu'ndan Osman Amat, “Benim gibi köyde do?an ve büyüyen birinin yabanc? ülkelerde Uygur Makam?'n? söyleme imkan? kazanabilece?ini hiç dü?ünmezdim.” dedi.


   Uygur Makam?, devlet düzeyindeki somut olmayan kültürel miraslardan biri. Osman Amat da bu miras?n bir varisi. Amat, Uygur Makam? ile tan??mas?n? ?öyle anlat?yor:


    “Ben 1959 y?l?nda, bir köylü sanatç? ailede dünyaya geldim. Dedelerim tar?mla u?ra?man?n yan? s?ra, makam sanat?yla da ilgilenen insanlard?. Be? ya??ndayken, annemin ev i?leri yapt??? s?rada hep bir ezgiyi m?r?ldand???n? duyuyordum ve bu makam kula??ma çok ho? geliyordu. Anneme sordu?umda 'O?lum, bu Uygur Makam?'d?r.' dedi. ??te o zaman annemin söyledi?i bu ezgiye yani Uygur Makam?'na ilgi duymaya ba?lad?m.”


   Okul hayat? boyunca bo? zamanlar?nda annesinin ona bu sanat? ö?retmeyi hiç ihmal etmedi?ini belirten Amat, okulda düzenlenen etkinliklerde de Uygur Makam? ?ark?lar? söyledi?ini dile getirdi. Daha sonra Ka?gar ?li Sanat Toplulu?u'na ba?l? bir sanat meslek lisesinde makam sanat?n? a'dan z'ye ö?renme f?rsat? bulan Amat, okulu ba?ar?yla tamamlad?ktan sonra da bir makam sanatç?s? haline gelerek, profesyonel hayat?na ba?lad?.


   Kariyeri boyunca hükümetin 12 Uygur Makam?'n? devam ettirme, derleme, toplama, sonraki ku?aklara aktarma, yurtiçine ve yurtd???na tan?tma gibi çal??malar için elveri?li ko?ullar sa?lad???na i?aret eden Amat, bu sayede di?er sanatç? arkada?lar?yla 12 Uygur Makam?'n?n tamam?n? toplama ve derleme çal??malar?n? ba?ar?yla tamamlad?klar?n? dile getirdi.


   Amat, “Biz, Afrika, Avrupa, Orta Asya ba?ta olmak üzere birkaç ülke ve bölgeye gidip 12 Uygur Makam?'n?n yurtd???ndaki sanatseverlerle bulu?mas?n? sa?lad?k. 12 Uygur Makam? yabanc? izleyicilerden büyük alk?? ald?. ?zleyiciler ayn? zamanda makam sanat?n?n bu kadar muhte?em ?ekilde geli?tirilmesine büyük önem veren Çin hükümetine ve makam? icra eden sanatç?lara içten te?ekkürlerini iletti.” ifadesini kulland?.


   Osman Amat, “En büyük arzum, son nefesime kadar daha çok ç?rak yeti?tirip, daha fazla makam varisi olmas?n? sa?lamak ve 12 Uygur Makam? sanat?n?n sürekli geli?tirilmesi için elimden geleni yapmakt?r.” dedi.


   12 Uygur Makam? 2005'te, UNESCO taraf?ndan “sözlü ve somut olmayan kültürel miras” listesine al?nd?.


   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     电子游戏套利教程 安徽时时快3规则 河北时时在线 老时时360杀胆 新时时彩几点开售 极速赛直播 胜负彩14场都中了 极速赛车开奖网站 体彩大乐透胆拖投注表 北京赛车pk开奖