<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Xi Jinping'den denizde kader ortakl??? ?a?r?s?

   2019-04-23 20:25:05 CRI

   Xi Jinping'den denizde kader ortakl??? ?a?r?s?Çin Halk Kurtulu? Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin kurulu?unun 70. y?ldönümü bugün kutland?.

   Çin Cumhurba?kan? ve Çin Komünist Partisi Merkezi Askeri Komisyonu Ba?kan? Xi Jinping, Qingdao'da Çin donanmas?n?n kurulu?unun 70. y?ldönümü dolay?s?yla düzenlenen törene kat?lan yabanc? donanmalar?n heyet ba?kanlar?yla bir araya gelerek geçit törenini izledi.

   Xi, törende ilk kez “denizde kader ortakl???” olu?turulmas? ça?r?s?n? ortaya koyarak Çin Deniz Kuvvetleri'nin geli?mesine, Çin ve yabanc? ülkelerin denizdeki ba?lant? ?ebekelerinin kurulmas?na yön verdi.

   Çin Deniz Kuvvetleri'nin Qingdao deniz aç?klar?nda ve hava sahas?nda düzenledi?i geçit törenine toplam 32 askeri gemi ve 39 sava? uça?? kat?ld?.

   Ülkenin ilk uçak gemisi olan Liaoning, yeni tip nükleer denizalt?lar, destroyerler ve sava? uçaklar? da törende boy gösterdi. Baz? gemiler ilk kez görücüye ç?kt?.

   Geçit törenine kat?lan Nanchang güdümlü füze destroyeri, çok boyutlu hassas ate? kabiliyetine sahip. Changzheng-10 stratejik füze nükleer denizalt?s?, Çin'in in?a etti?i en büyük ta??ma suyu kapasitesine sahip denizalt? olarak stratejik cayd?rma ve kar?? koyma görevi üstlenen önemli bir gemi. Liaoning uçak gemisi filonun di?er üyeleriyle birlikte törende yer ald?.

   70 y?ll?k geli?melerle, Çin Deniz Kuvvetleri nükleer silahlara ve normal silahlara sahip, bili?imden faydalanan, cayd?rma ve sava? yetene?ine sahip, çe?itlendirilmi? askeri görevleri icra edebilen bir deniz gücü halinde geldi.

    Askeri geçit töreni, Çin Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon seviyesini ve yüksek dereceli d??a aç?lma boyutunu ve özgüvenini yans?tt?.

   Qingdao ?ehrinde düzenlenen askeri geçit töreni Çin'in askeri diplomasisinin büyük bir etkinli?i de oldu.

   Törene dikkat çeken kat?l?mlar oldu

   Rusya, Tayland, Vietnam ve Hindistan dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkeden 20 sava? gemisi askeri geçide kat?ld?.

   Japonya deniz muhaf?z birlikleri Suzutsuki adl? sava? gemisini törene gönderdi; Kyoto haber ajans?, bu geminin gönderilmesinin, savunma alan?ndaki temas? art?rarak güven ili?kilerini tesis etmek amac? ta??d???n? duyurdu.

   Rusya, Kuzey filosuna ait Amiral Gorshkov adl? firkateyn dâhil 4 gemiden olu?an bir deniz filosunu Qingdao'ya gönderdi. Çe?itli ülkelerdeki deniz kuvvetlerinin törene kat?l?m?, bar??? koruma ve ortak geli?meyi gerçekle?tirme kararl?l???n? yans?tt?.

   Çin donanmas?, 70 y?l boyunca uluslararas? sorumlulu?u yerine getirerek uluslararas? su yollar?n?n güvenli?inin sa?lamas?, denizde düzenin tesis edilmesi ve t?bbi hizmetler verilmesinde ola?anüstü katk?larda bulundu.

   Çin donanmas? ?imdiye kadar 32 kez eskort filosu olu?turarak 6 bin 600 gemiye refakat etti. Dünyada nadir bulunan profesyonel bir sa?l?k platformu i?levi gören Ark Peace adl? gemi hastanesi, 10 y?l boyunca 43 farkl? ülke ve bölgeyi ziyaret ederek farkl? halklardan tedaviye ihtiyaç duyan ki?ilere muayene hizmeti verdi. Ark Peace gemi hastanesi gitti?i her yerde yerel halk taraf?ndan memnuniyetle kar??land?.

   Bugün Çin'in deniz güvenli?i ortam? hem meydan okumalarla hem de önemli f?rsatlarla kar?? kar??ya bulunuyor. 21. Yüzy?l Deniz ?pek Yolu inisiyatifinin ortaya koyulmas?, Çin'in deniz ekonomisinin kalk?nmas?n? ilerletmesi ve farkl? deniz kültürlerinin entegrasyonunu sa?lamas? için yeni bir platform sa?lad?. Çin Deniz Kuvvetleri'nin bu konuda yeni bir misyon üstlenmesi normaldir.

   ÇKP Merkezi Askeri Komisyonu Ba?kan? Xi Jinping yabanc? donanma heyetlerini kabul etti?inde, bu mavi gezegenin denizlerle kader ortakl??? içerisinde birbirine ba?land???n? vurgulad?.

   Xi, Çin Deniz Kuvvetleri'nin ortak, kapsaml?, i?birli?ine dayal? ve sürdürülebilir güvenlik yakla??m?n? hayata geçirmede di?er ülkelerin deniz kuvvetleriyle e? güdüm sa?layaca??n? belirtti.

   Xi, denizlerde bar?? ve huzurun korunmas? ve kader ortakl???n?n tesis edilmesi için Çin Deniz Kuvvetleri'nin üzerine dü?eni yapmaya devam edece?ini kaydetti.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     第五人格周年庆时间 纽伦堡洗车机怎么样 北京赛车正确实用各式技巧心得大全 成都麻将 在线 大航海时代返水 巴伦西亚对皇家贝蒂斯比分 莱万特trofeo 第戎vs图卢兹 甘肃快3走势图彩王彩票 扑克牌拖拉机