<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Xi Jinping'den BRSN kurulu?una tebrik mesaj?

   2019-04-24 14:59:42 CRI

   Ku?ak ve Yol Ara?t?rmalar? Komitesi (BRSN) kuruldu. Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping, kurulu? vesilesiyle düzenlenen törene bir tebrik mesaj? gönderdi.


   Xi mesaj?nda, Ku?ak ve Yol inisiyatifinin Çin'de ba?lad???n?, ancak dünyaya ait oldu?unu belirterek, tüm taraflar?n ortak çabalar? sayesinde Ku?ak ve Yol'un d??a aç?k ve kapsay?c? bir uluslararas? i?birli?i platformu ve gözde bir küresel kamu ürünü haline geldi?ini söyledi.


   Dü?ünce kurulu?lar?n?n Ku?ak ve Yol in?as?nda önemli bir güç oldu?una dikkat çeken Xi, dü?ünce kurulu?lar? aras?nda temas ve i?birli?inin ilerletilmesinin, taraflar aras?ndaki kar??l?kl? güvenin derinle?mesine, fikir birli?i olu?turulmas?na ve Ku?ak ve Yol in?as?n?n daha yüksek seviyeye ta??nmas?na yararl? olaca??n? dile getirdi.


   Xi, BRSN'nin kurulmas?n?n, fikir al??veri?inde bulunma ve politika olu?turma hizmetleri konusunda bütün ülkelerin dü?ünce kurulu?lar?na önemli bir platform sa?lad???n? vurgulad?.


   Xi, BRSN'nin akademik temaslar? derinle?tirerek, daha fazla yüksek nitelikli ara?t?rma sonuçlar? elde etmesini ve inisiyatif ile insanl?k için kader ortakl??? in?as?n?n ilerletilmesine katk?da bulunmas?n? arzulad???n? dile getirdi.
    

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>