<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Xi Jinping, Mozambik ve Etiyopya liderleriyle g?rü?tü

   2019-04-24 15:33:22 CRI

   Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping, Beijing'de Mozambik Devlet Ba?kan? Filipe Nyusi ve Etiyopya Ba?bakan? Abiy Ahmed ile ayr? ayr? bir araya geldi.


   Xi, Filipe Nyusi ile yapt??? görü?mede, Nyusi'nin Beijing'de yar?n ba?layacak ?kinci Ku?ak ve Yol Uluslararas? ??birli?i Forumu'na kat?lmas?ndan memnuniyet duydu?unu dile getirdi.


   Xi, forumda ülke liderleriyle ortak isti?are, in?a ve payla?ma ilkeleri temelinde, geli?me politikalar?n?n kenetlenmesi, altyap? tesislerinin ba?lan?rl??? ve sürdürülebilir kalk?nma gibi bütün taraflar? ilgilendiren konular? ele alarak, dünya ekonomisinin büyümesine ve uluslararas? ekonomik i?birli?ine daha büyük katk?da bulunacaklar?n? ifade etti.


   Xi, Mozambik'in tarihi Deniz ?pek Yolu'nda önemli bir durak olarak, son y?llarda Ku?ak ve Yol in?as?na aktif ?ekilde kat?ld???na dikkat çekti.


   ?ki taraf aras?nda Ku?ak ve Yol i?birli?i plan?n? h?zland?rma konusunda fikir birli?ine var?ld???n? vurgulayan Xi, iki ülkenin kar??l?kl? yarara dayal? i?birli?inin niteli?ini ve verimlili?ini artt?rarak, kültürel ileti?imin güçlendirilmesi için çaba harcamas? gerekti?ini kaydetti.


   Filipe Nyusi ise, Mozambik'te ya?anan do?al afetin ard?ndan ülkesine sa?lad??? yard?mlar için Çin'e te?ekkür etti.


   Nyusi, Ku?ak ve Yol'u beraber in?a etmenin dünya ekonomisinin büyümesi ve dengeli geli?mesine faydal? oldu?u gibi, Mozambik ve hatta Afrika için büyük önem ta??d???na i?aret etti.


   ?ki lider görü?meden sonra Ku?ak ve Yol çerçevesinde bir dizi i?birli?i belgesinin imzalanmas?na tan?kl?k etti.


   Xi, Etiyopya Ba?bakan? Abiy Ahmed ile yapt??? görü?mede ise, Etiyopya'n?n Çin'in Afrika'daki önemli bir i?birli?i orta?? oldu?unu söyledi.


   Etiyopya'n?n istikar? savunma, ekonomiyi geli?tirme ve halk?n ya?am ko?ullar?n? iyile?tirme çabalar?n? desteklediklerinin alt?n? çizen Xi, Etiyopya'yla üst düzey temaslar? sürdürmeye, kar??l?kl? yarara dayal? i?birli?ini h?zland?rmaya ve iklim de?i?ikli?i ile Afrika Boynuzu'ndaki durum gibi uluslararas? ve bölgesel konulardaki e?güdümü yo?unla?t?rmaya haz?r olduklar?n? aktard?.


   Xi, Ku?ak ve Yol'u beraber in?a etmeyi ve Çin-Afrika ??birli?i Forumu Beijing Zirvesi'nde kaydedilen sonuçlardan faydalanarak, iki ülke aras?ndaki kapsaml? stratejik i?birli?i ortakl???n? derinle?tirip, iki ülke halk?na daha fazla fayda getirmeyi arzulad?klar?n? kaydetti.


   Ahmed ise, ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulu?unun 70. y?ldönümünü kutlad?.


   Önümüzdeki y?l iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki kurulmas?n?n 50. y?ldönümünün kutlanaca??n? hat?rlatan Ahmed, bu f?rsatla iki ülke aras?ndaki dostluk ili?kisini sürekli ilerletmeye ve Ku?ak ve Yol in?as?na aktif ?ekilde kat?lmaya haz?r olduklar?n? belirtti.


   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     日本鬼屋医院 棒球棍 罗马艳情史 大邱庄庄主武装事件 开心农场图片 皇马对马德里竞技 大乐透近开奖号码查询 那不勒斯位置 广东南粤36选7开奖结果 Playboy黄金登陆