<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Xi, ?ili Devlet Ba?kan? Pi?era ile g?rü?tü

   2019-04-24 15:57:09 CRI

   Çin Cumhurba?kan Xi Jinping, Beijing'de ?ili Devlet Ba?kan?  Sebastián Piñera ile bir araya geldi.


   ?ili'nin Çin'le diplomatik ili?ki kuran ilk Güney Amerika ülkesi oldu?unu an?msatan Xi, ?ili'nin ayr?ca Çin'e tam piyasa ekonomisi statüsü tan?yan ve Çin'le serbest ticaret anla?mas? imzalayan ilk Latin Amerika ülkesi oldu?una dikkat çekti.


   Xi, iki ülkenin Ku?ak ve Yol inisiyatifinden yararlanarak, siyasi güven ve somut i?birli?ini derinlemesine geli?tirerek, Çin-?ili kapsaml? stratejik ortakl?k ili?kisini daha yüksek bir seviyeye ta??mas? gerekti?ini söyledi.


   Xi, ikili ticaret ve yat?r?m niteliklerinin artt?r?lmas?, madencilik, temiz enerji, bili?im ve telekomünikasyon, e-ticaret, bilim ve teknoloji inovasyonu, güney kutup ara?t?rmalar? gibi alanlardaki i?birli?inin güçlendirilmesinin önemine de?indi.


   Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkeleri aras?ndaki i?birli?inin özünde Güney-Güney i?birli?i oldu?una i?aret eden Xi, taraflar?n birbirini destekleyerek, ortakla?a kalk?nma gerçekle?tirmesi ve Çin-Latin Amerika kader ortakl???n?n olu?turulmas?na h?z katmas? gerekti?ini sözlerine ekledi.


   Sebastián Piñera ise, iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki kurulmas?ndan bu yana geçen 50 y?l içinde ikili ili?kilerde büyük geli?meler kaydedildi?ini belirtti.


   Piñera, Cumhurba?kan? Xi'nin ileri sürdü?ü Ku?ak ve Yol inisiyatifinin dünya uygarl?klar? aras?ndaki ileti?imi h?zland?rd???n? ifade ederek, ülkesinin Ku?ak ve Yol'a destek verip, bölgesel ba?lan?rl??? h?zland?rmak için çal??t???n? söyledi.


   Çok tarafl?l??? ve çok tarafl? ticaret sistemini korumak için çaba harcad?klar?n? aktaran Piñera, Çin'le bölgesel ve uluslararas? konulardaki e?güdüm ve i?birli?ini yo?unla?t?rmaya haz?r olduklar?na i?aret etti.


   ?ki lider görü?menin ard?ndan, baz? ikili i?birli?i belgelerinin imzalanmas?na tan?kl?k etti.


   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     温泉物语返水 古墓奇兵朱丽 跑跑卡丁车手游怎么获得内测 闪亮骑士送彩金 吉林11选5奖金规则 星际争霸重制版 nba热火球衣 富贵福电子 老鹰vs活塞 经典老虎机游戏下载