<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   “Ku?ak ve Yol, istikrar, kalk?nma ve refah yoludur”

   2019-04-27 14:44:05

   “Ku?ak ve Yol, istikrar, kalk?nma ve refah yoludur”

   2. Ku?ak ve Yol Uluslararas? ??birli?i Forumu'nun dün yap?lan aç?l?? törenine kat?lan Birle?mi? Milletler Genel Sekreteri ve birçok yabanc? lider, Ku?ak ve Yol inisiyatifini övgüyle de?erlendirdi.

   Liderler, tüm ülkelerin el ele vererek, Ku?ak ve Yol'un kaliteli ?ekilde geli?mesini sa?lamalar? gerekti?ini savunuyor.

   Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, Ku?ak ve Yol inisiyatifi ve Rusya'n?n Avrasya ortakl???n? tesis etme dü?üncesinin örtü?tü?ünü, iki yakla??m?n Avrasya k?tas?nda uyum ve sürdürülebilir kalk?nma gerçekle?tirilmesine yard?mc? olaca??n? belirtti.

   Kazakistan'?n ilk cumhurba?kan? Nursultan Nazarbayev, Çin'in güvenilir ve sorumlu bir i?birli?i orta?? oldu?una dikkat çekti. Nazarbayev, Ku?ak ve Yol'un istikrar, kalk?nma ve refah yolu haline gelerek kalk?nma f?rsatlar? yaratt???n? ve küreselle?me için yeni model sundu?unu kaydetti.

   M?s?r Cumhurba?kan? Sisi, Ku?ak ve Yol inisiyatifinin M?s?r'?n kalk?nma yönü ve vizyonuyla örtü?tü?ünü söyleyerek, tüm ülkelerin Ku?ak ve Yol inisiyatifini i?birli?i temeli olarak görüp, halklar?n beklentilerini hayata geçirmeleri gerekti?ini vurgulad?.

   Malezya Ba?bakan? Mahathir Muhammed, büyük bir dü?ünce olan Ku?ak ve Yol'un kara ülkelerinin denize mesafesini k?saltt???n? ve daha fazla ülkeye kalk?nma olana?? kazand?rd???n? ifade etti. Mahathir Muhammed, Ku?ak ve Yol in?as?na var güçle destek sa?layacaklar?n?n alt?n? çizdi.

   Pakistan Ba?bakan? ?mran Han, Pakistan'?n Ku?ak ve Yol in?as?na deste?ini aç?klayan ilk ülkelerden biri oldu?unu söyledi ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru in?as?nda büyük ilerleme kaydedildi?ine i?aret etti.

   BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in uluslararas? i?birli?ini ilerleten ve çok tarafl?l??? koruyan esas güç oldu?unu ve Ku?ak ve Yol inisiyatifi ile 2030 Gündeminin entegre edilmesine destek sa?layacaklar?n? aç?klad?.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     比特币现金预测 西班牙人对战阿拉维斯 拜仁慕尼黑新球衣 阿尔艾因俱乐部219球员 丛林巫师官网 pk10挂机软件 北京pk10计划9码盈利表 重庆飞禽走兽鲨鱼机 巴亚利多对皇家社会 皇马vs埃瓦尔回放