<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   THY, Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi u?aklar?n seferlerini durdurdu

   2019-03-13 11:40:30 CRI

   Türkiye Ula?t?rma ve Altyap? Bakanl???, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlar?n?n uçu?lar?n?n, uçu? emniyetini teminen tedbir amaçl? olarak ikinci bir karara kadar durduruldu?unu bildirdi.
   Ula?t?rma ve Altyap? Bakanl???'ndan yap?lan aç?klamada, yurtd???nda 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklar?n kar??t??? iki farkl? kazan?n muhtemel olu? sebeplerinin Bakanl??a ba?l? Sivil Havac?l?k Genel Müdürlü?ü taraf?ndan de?erlendirildi?i belirtildi.
   Aç?klamada, "Söz konusu de?erlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlar?n?n uçu?lar?, uçu? emniyetini teminen tedbir amaçl? olarak ikinci bir karara kadar durdurulmu?tur." ifadesi yer ald?.


   Avrupa Birli?i'ne (AB) ba?l? Avrupa Sivil Havac?l?k Emniyet Ajans? (EASA), Etiyopya'daki uçak kazas?ndan sonra "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçaklar?n, tüm uçu?lar?n?n Avrupa'da bugünden itibaren ask?ya al?nd???n? duyurdu.
   EASA'dan yap?lan yaz?l? aç?klamada, Etiyopya Hava Yollar?na ait "B737 Max 8" tipi yolcu uça??n?n dü?mesinin ard?ndan “Uçu?a Elveri?lilik Direktifi” yay?mland??? kaydedildi.
   Direktifte "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçaklar?n?n tüm uçu?lar?n?n Avrupa'da bugün TS? 22.00'den itibaren durdurulmas?n?n istendi?i belirtildi.
   Aç?klamada, EASA'n?n yolcular?n güvenliklerini sa?lamak için gerekli her ad?m? att???n?n alt? çizilerek, bu yasa?a ek olarak Avrupa d???ndaki havayolu ?irketleri taraf?ndan k?ta içi ve d???na yönelik söz konusu model uçaklarla yap?lan tüm operasyonlar?n ask?ya al?nmas?na dair “Güvenlik Direktifi” yay?mland??? ifade edildi.
   Etiyopya Hava Yollar?na ait "B737 Max 8" tipi yolcu uça?? kazas? ile soru?turman?n sürdü?üne i?aret edilerek, kazan?n sebebine yönelik herhangi bir sonuç ç?karmak için çok erken oldu?u de?erlendirmesinde bulunuldu.
   Avrupa'da ?ngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda'n?n da aralar?nda bulundu?u ülkeler, Etiyopya'daki uçak kazas?ndan sonra "Boeing 737 Max 8" uçu?lar?n? durdurma karar? alm??t?.


   Türkiye ile birlikte uçu?lar? durduran di?er ülkeler: Çin, Etiyopya, Endonezya, Meksika, Brezilya, Hindistan, Arjantin, Singapur, Vietnam, Malezya, Umman, Güney Kore, Mo?olistan, Fas, Güney Afrika, Avustralya, Almanya, Avusturya, Hollanda ve ?ngiltere.


   Baz? ülkeler Boeing 737 Max 8 tipi uçaklara hava sahalar?n? da kapatt?.


   Etiyopya'da dü?en uça??n kara kutusunun kazay? ayd?nlatmas? bekleniyor. Ancak kara kutunun hasarl? oldu?u da gelen bilgiler aras?nda.
   Etiyopya'da ya?anan facia, ABD'li Boeing firmas?n?n üretti?i 737 Max 8 tipi uçaklar?n be? ay içindeki ikinci kazas? olarak kay?tlara geçti. Bir önceki kaza Endonezya aç?klar?nda geçen y?l Ekim ay?nda ya?anm?? ve 189 ki?i hayat?n? kaybetmi?ti. 
   Kazalar ve yasak kararlar? sonras? hisseleri dü?ü?e geçen üretici Boeing firmas? ise uçaklardaki kontrol yaz?l?m?n? güncelleyece?ini aç?klad?.
   Söz konusu yaz?l?m?n otomatik pilot aktifken, pilotlar?n müdahalesini devre d??? b?rakan bir özellik içerdi?i belirtiliyor. Kazan?n bu nedenle ya?anm?? olabilece?i iddia ediliyor.
   Bu sistemin güvenle kullan?labilmesi için pilotlar?n kapsaml? bir e?itimden geçirilmesi gerekiyor. Ancak dü?en uça??n pilotlar?n?n bu e?itimi al?p almad??? henüz bilinmiyor.


   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     分分彩1千本金每天赢100就收 内蒙古时时2018年 新大陆时时彩计划网页版 在线牛牛万对决 河北时时2017 天津时时有什么漏洞 时时彩两期5码计划 所有国际娱乐平台送 辽宁体彩十一选五乐开型 新时时网客户端下载