<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   G-7 toplant?s? fikir ayr?l???yla sona erdi

   2019-04-07 15:16:14

   G-7 Grubu'nun d??i?leri bakanlar? toplant?s? dün Fransa'n?n kuzeybat?s?nda yer alan Dinard kentinde sona erdi.


   G-7 terörizmle mücadele, siber güvenlik ve Afrika'da bar?? koruma gibi alanlarda i?birli?ini güçlendirirken, Filisin-?srail sorunu ve ?ran'la ili?kiler gibi konularda fikir ayr?l??? a??lam?yor.


   Frans?z bakan ABD, ?ngiltere ve ?talya'y? saymad?


   Fransa D??i?leri Bakan? Jean Yves Le Drian toplant?n?n ard?ndan düzenlenen bas?n toplant?s?nda, Frans?z, Alman, Japon ve Kanadal? d??i?leri bakanlar?yla, iklim de?i?ikli?i gibi küresel sorunlara kar?? çok tarafl?l??? koruyup sürdürme ça?r?s?nda bulunduklar?n? belirtti. Fakat Frans?z d??i?leri bakan?, aç?klamas?nda ABD, ?ngiltere ve ?talya'n?n konuyla ilgili tavr?na de?inmedi.


   Toplant?n?n ard?ndan yay?mlanan bildiride, “büyük fikir ayr?l???n?n bulundu?u” Filistin-?srail çat??mas?n?n görü?üldü?ü kaydedildi.


   Bunun d???nda Fransa D??i?leri Bakan? Jean Yvens Le Drian, G-7 Grubu içerisinde ?ran'la ili?kiler hususunda farkl? fikirler bulundu?unu dile getirdi.


   Bildiride, terörle mücadelenin G-7'nin kar??la?t??? sorunlar?n ba??nda geldi?ine dikkat çekilerek, 7 ülkenin, I?ID'i büyüten toplumsal, ekonomik ve siyasi sebepleri ortadan kald?rmak için çaba harcamaya devam etmesi gerekti?i belirtildi.


   Silahs?zlanma konusunda ciddi bir kriz var


   Ortak bildiride, küresel güvenlik, özellikle nükleer silahlar?n yay?lmamas? ve silahs?zlanma alanlar?nda ciddi bir kriz ya?and???na dikkat çekildi.


   G-7 Grubu bildirisinde, Birle?mi? Milletler'in bar??? korumada çekirdek rol oynad???na vurgu yap?larak, Afrika ülkeleriyle ikili ve çok tarafl? i?birli?inin güçlendirilece?i ifade edildi.


   G-7 Grubu d??i?leri bakanlar? toplant?s?, A?ustos ay?nda Fransa'n?n güneyindeki Biarritz'de yap?lmas? beklenen G-7 Zirvesi için haz?rl?k niteli?indeydi. Toplant?ya ABD D??i?leri Bakan? Mike Pompeo'nun yerine D??i?leri Bakan Yard?mc?s? John Sullivan kat?ld?.   

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>