<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
   Moskova'da ?in-Rusya Turizm Forumu
   -Gezelim G?relim2019/03/21 09:03:03March 24 2019 13:17:32

   Moskova'da ?in-Rusya Turizm Forumu

   7. ?in-Rusya Turizm Forumu k?sa süre ?nce Rusya'n?n ba?kenti Moskova'da yap?ld?.

   Xinjiang müzelerinde kültürel yenilik rüzgar?
   -Gezelim G?relim2019/03/14 08:54:25March 24 2019 13:17:32

   Xinjiang müzelerinde kültürel yenilik rüzgar?

   ?in'in Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nde yer alan müzelerde ?u s?ralar yenilik rüzgarlar? esiyor. B?lgenin zengin tarihi ve kültürel birikimi de bu i?i fazlas?yla kolayla?t?r?yor.

   Xinjiang'da ?ifal? bitki yeti?tiricili?i-turizm entegrasyonu yo?unla?t?r?l?yor
   -Gezelim G?relim2019/03/07 15:15:57March 24 2019 13:17:32

   Xinjiang'da ?ifal? bitki yeti?tiricili?i-turizm entegrasyonu yo?unla?t?r?l?yor

   ?in'in Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nde ?ifal? bitki yeti?tiricili?iyle turizm aras?ndaki entegrasyon yo?unla?t?r?larak hem yerel ekonomik kalk?nmaya dinamizm kat?l?yor, hem de b?lgeye daha fazla turist ?ekiliyor.

   ?in'in d??a a??lmas?, turistik gemi sekt?rüne dev f?rsatlar getiriyor
   -Gezelim G?relim2019/02/28 08:55:57March 24 2019 13:17:32

   ?in'in d??a a??lmas?, turistik gemi sekt?rüne dev f?rsatlar getiriyor

   Son y?llarda yabanc? ülkeleri gezen ?inli vatanda? say?s?nda sürekli art?? g?rülmesi, küresel turizm sekt?rüne dinamizm katt?. ?in'in d??a a??lmay? geni?letmesi de küresel ?apta turistik gemi ile seyahat sekt?rüne dev f?rsatlar getiriyor.

   Urum?i'de turizm reformu h?zland?
   -Gezelim G?relim2019/02/21 09:14:40March 24 2019 13:17:32

   Urum?i'de turizm reformu h?zland?

   Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nin merkez kenti Urum?i'de ger?ekle?tirilen turizm reformu son zamanlarda h?z kazand?.

   K?? sezonunda Xinjiang'a turist ak?n?
   -Gezelim G?relim2019/02/14 15:05:03March 24 2019 13:17:32

   K?? sezonunda Xinjiang'a turist ak?n?

   Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nde turizm sekt?rü, ge?en y?l g?rülen geli?me e?ilimini 2019 y?l?n?n ba?? itibar?yla da sürdürüyor. Kas?m 2018-Ocak 2019'da b?lgede a??rlanan turist say?s? 11 milyonu a?arak yüzde 50 artt?.

   ?in'de Bahar Bayram? sevinci
   -Gezelim G?relim2019/02/07 10:19:30March 24 2019 13:17:32

   ?in'de Bahar Bayram? sevinci

   Bat?l?lar?n Noel'i gibi ?inliler i?in de Bahar Bayram? en ?nemli bayramd?r. ??eri?i ve insanlar?n kutlama bi?imleri zaman i?inde de?i?mekle birlikte Bahar Bayram?'n?n ?inlilerin ya?am ve ideolojisindeki yeri hi? de?i?mez.

   2019 Dünya Bah?ecilik Fuar?'n?n ana park? hizmete a??l?yor
   -Gezelim G?relim2019/01/30 14:18:58March 24 2019 13:17:32

   2019 Dünya Bah?ecilik Fuar?'n?n ana park? hizmete a??l?yor

   29 Nisan-7 Ekim'de Beijing'in Yanqing semtinde yap?lacak 2019 Dünya Bah?ecilik Fuar?'n?n ana park?n?n tasar?m? ve in?as? tamamland?.

   Yabanc? ülkelere giden ?inli turist say?s?nda art??
   -Gezelim G?relim2019/01/24 09:03:15March 24 2019 13:17:32

   Yabanc? ülkelere giden ?inli turist say?s?nda art??

   Yurt d???na tatil ama?l? seyahat etmek günümüzde, ?inlilerin yeni gezi e?ilimi haline geldi. Di?er yandan, yabanc? vatanda?lar?n ?in s?n?rlar? i?indeki gezileri ise nispeten yava? bir h?zla geli?iyor.

   Xinjiang'da k???n e?lenmek i?in gereken her ?ey var!
   -Gezelim G?relim2019/01/16 15:38:01March 24 2019 13:17:32

   Xinjiang'da k???n e?lenmek i?in gereken her ?ey var!

   K??a girilmesiyle birlikte, Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nin d?rt k??esi, adeta bir ne?e denizine d?nü?tü. Turistler, kayak merkezlerinde e?lenirken, ince i??ilikle oyulan buzdan heykeller ?nünde de evlerine d?nmeyi unutuyorlar. K?sacas?, k???n e?lenmek i?in ihtiyac?n?z olan her ?ey, Xinjiang'da bulunuyor.

   2019 Dünya Bah?ecilik Fuar?'n?n haz?rl?klar? tamamland?
   -Gezelim G?relim2019/01/09 10:21:27March 24 2019 13:17:32

   2019 Dünya Bah?ecilik Fuar?'n?n haz?rl?klar? tamamland?

   Temas? “Ye?il Ya?am, Güzel Yuva” olarak belirlenen 2019 Dünya Bah?ecilik Fuar?, 29 Nisan-7 Ekim'de Beijing'de düzenlenecek.

   ?

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>