<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   "Ta??nabilir" Yasak Kent

   2014-01-11 16:39:24

   "Ta??nabilir" Yasak Kent

   Yasak Kent, Çin'in ba?kenti Beijing'in merkezindeki eski ve görkemli yap?lardan biri, hatta en önemlisidir. Çin'in eski ça?lar?ndaki imparatorluk saraylar?n?n "incisi" olan dünyaca tan?nm?? Yasak Kent, dünyan?n en büyük çapl? ve en iyi muhafaza edilen ah?ap yap? toplulu?u olarak kabul ediliyor. Yasak Kent, 1987 y?l?nda, "Dünya Miraslar? Listesi'ne girdi. Bu nedenle, her gün on binlerce yerli ve yabanc? turist Yasak Kent'i geziyor.

       Yasak Kent'te k?sa süre önce meydana gelen bir olay, dünya çap?nda ilgi uyand?rd?. Dünyaca bilinen Starbucks kahvesi Yasak Kent'ten ayr?ld?. Bu ayr?lma, halk?n milli miras içinde yabanc? marka dikilmesini görmek istememesinden kaynaklan?yor.

       Yasak Kent Müzesi Ba?kan Yard?mc?s? Li Wenru 13 Temmuz günü bas?na verdi?i demeçte, "gelen ziyaretçilere Yasak Kent'in zengin geleneksel kültür birikimini tan?tman?n yan? s?ra, konuklar?n yiyecek ve içecek sorununu da çözece?iz; giderlerken Yasak Kent'e özgü kültürü ve sanat? götürmelerini ve yaymalar?n? sa?layaca??z" diye konu?tu. Li Wenru, al??veri? ortam?n? iyile?tirmek, hat?ra e?yalarda Yasak Kent'in özelli?ini yans?tmak ve 2008 Olimpiyat Oyunlar?'n?n yarataca?? talebe göre hizmet kalitesini yükseltmek için Yasak Kent markas? olu?turma ve hizmeti güçlendirme konular?nda kent içindeki dükkanlarda düzenleme yapt?klar?n? söyledi. Li Wenru'ya göre, Yasak Kent, 1 May?s 2008'de turistleri yeni bir imajla a??rlayacak.

       Yasak Kent, geçen y?l ihale yöntemiyle deneyimli bir ?irket seçti. Bu ?irket Yasak Kent'teki al??veri? noktalar? için kapsaml? bir plan haz?rlad?. Plana göre, Yasak Kent özelli?ini ta??yan kültür mallar? geli?tirilecek. Yasak Kent'te i? yapan ?irketler, Yasak Kent markas?n? kullanacaklar. Kendi markas?nda ?srar eden Starbucks'?n çekilmesi d???nda, di?er 34 al??veri? noktas?, Yasak Kent markas?n? kullan?yor. Starbucks'?n yerinde s?cak ve so?uk içecekler sat?lacak.

       Li Wenru, Yasak Kent Müzesi Kültür Mallar?n?n Yarat?m? ve Denetimi Yönetmeli?i gibi birkaç yönetmelik haz?rlanmas?yla, Yasak Kent içindeki i?letmelerin faaliyetlerinin daha standart hale gelece?ini ifade etti.

       Li Wenru, yarat?c?l?kla geleneksel kültürü ve sanatlar? modala?t?rma ve bu kültürü ve sanatlar? ça?da? insanlar?n hayat?yla birle?tirmenin, Yasak Kent'in hedefi oldu?unu vurgulad?.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     时时彩 重庆时时彩开奖记录网 516金蟾捕鱼下载 海王星王国走势图 体育31选7走势图 我爱棋牌下载手机版 乱世王者贴吧 埃弗顿队主场迎战阿森纳 贵州快3走势 重庆幸运农场个人主页