<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Jiuwan Irma??'nda rafting yolculu?u

   2019-04-18 12:35:51

   Jiuwan Irma??, Hubei eyaletine ba?l? ünlü turistik bölge Yangtz? Nehri Üzerindeki Üç Bo?az'?n güney k?y?s?nda bulunur. Rafting sporuyla tan?nan ?rmak, do?al ve kültürel manzaralar?n ba?da?t??? turistik bir yerdir.

   Jiuwan Irma??, Yangtz? Nehri üzerindeki Üç Bo?az'?n "Görkemlilik", "Güzellik" ve "Tehlike" özelliklerini bar?nd?r?r. E?siz güzelliklere sahip olan ?rma??n, turizm bak?m?ndan en ilgi çekici yan? rafting sporudur. Bir kanoya binerek ?rmakta 7 kilometrelik rafting yolculu?u yaparken, bir yandan ?rma??n iki k?y?s?nda bulunan do?al manzaralar? seyretmek, di?er yandan da rafting sporunun heyecanlar?n? ya?amak, turistlere ayr? bir keyif verir.

   Jiuwan Irma??, Üç Bo?az bölgesinde rafting için en ideal yerdir. Shennong Irma?? ve Küçük Üç Bo?az'da yap?lan rafting sporlar?ndan farkl? yan?, Jiuwan Irma??'nda raftingin, kanolar?n turistler taraf?ndan sürülerek gerçekle?mesidir. Bu nedenle, Jiuwan Irma??'nda yap?lan rafting daha heyecanl?.

   Turistler, rafting için gereken güvenlik tertibat?n? ku?and?ktan sonra, iki ki?ilik gruplar halinde kanoya binerek rafting yapmaya ba?layabilirler. Kanolar, suyun ak???yla vadiler aras?nda süzülerken, vadinin iki yan?ndaki keskin kayal?klar da h?zla kanolar?n arkas?nda h?zla kal?r. Uçurumdaki de?i?ik ?ekillerdeki dev kayalar, turistleri hayran b?rak?r. Örne?in, uçurumdaki "General ta??", sanki onbinlerce askerini yöneten cesur bir general? and?r?r.

   Siz, rafting yolculu?unda bir yandan e?siz güzellikleri seyredebilir, di?er yandan yerel efsaneleri dinleyebilirsiniz. Bir de bu 3 saatlik rafting yolculu?unun nas?l geçece?i, iste?inize göre de?i?ebilir. Dalga ve rüzgarlara kar?? kuvvetle kürek çekerek do?ay? yenme sevincini ya?ayabilirsiniz veya kanoda oturarak akar sular?n dalgalar?yla a?a??ya rahatl?kla süzülmekten zevk alabilirsiniz.

   Jiuwan Irma??'ndaki sular pek h?zl? akm?yor. Bu nedenle ?rmakta rafting yapmak heyecanl? ve tehlikesiz. Böylece rüzgarl? günlerde de korkman?z gerekmez. Çünkü, tehlikeli yerlerde özel korucular var. Bambu ?apkalar giyen ve ellerinde bambu kam??lar tutan bu korucular, turistlerin tehlike kar??s?nda çaresiz kald??? durumlarda hemen yard?ma ko?arlar ve turistler, raftinge devam edebilirler. Yemye?il da?lar ve tertemiz akar sular?n ortam?nda çal??an cildi simsiyah olan bu korucular, manzaran?n özel parças?n? olu?turur.

   Jiuwan Irma?? boyunca turistler için birkaç dinlenme yeri bulunur. Burada fazla para ödemeden, yerel halk taraf?ndan özenle haz?rlanan yabani meyvelerin ve yöresel yemeklerin tad?na da bakabilirsiniz. E?er elbiselerinizin ?rma??n sular?yla ?slanmas?ndan dolay? biraz ü?ürseniz, yerel halk taraf?ndan dam?t?lan m?s?r içkisinden bir yudum içebilirsiniz, so?ukluk hemen giderilir ve rahat hissedebilirsiniz. Baz? turistler, bir ?i?e m?s?r içkisi ile yabani hurma da sat?n al?p, ?rma??n yan?ndaki banklara oturup, bir yandan içki içer, di?er yandan da do?al güzellikleri seyreder. Bunun, zevkine doyum olmaz.

   Birçok turist, rafting yolculu?unun biti? noktas?na vard???nda, ayr?lmak yerine, tekrar yapmay? çok ister.

   Buraya gelen turistlerin ço?u, burada rafting yapmaktan çok hoçlan?yor. Bir defa rafting yapt?ktan sonra, ikinci veya üçüncü defa da yapmak isterler.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     快乐赛车走势图 火影忍者人物大全 武里南联VS国安 女王至上在线客服 幸运赛车彩票计划网 劲爆篮球APP下载 宝赢时时彩计划软件 热那亚vs巴勒莫 皇室战争破解版我要真正的破解版 黄金翅膀返水