<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
   [Bir tutam Xinjiang] Uygur ekme?i: Nan
   -Y?resel Lezzetler2019/03/21 09:38:19March 24 2019 13:22:18

   [Bir tutam Xinjiang] Uygur ekme?i: Nan

   Xinjiang mutfa??, ?in'in kuzeybat?s?na ?zgü zengin ve lezzetli yemeklere sahip. Xinjiang mutfa??nda genelde sebze, bal?k, et, yumurta gibi g?dalar s?k?a tüketilir. Sebzeler ve baharatlar di?er mutfaklarla hemen hemen ayn?d?r. De?i?ik olan ise, et ve yumurtalar?n kendine has pi?irme y?ntemleridir.

   Bambu filiziyle sofralar?n?z? renklendirin
   -Y?resel Lezzetler2019/03/14 10:25:46March 24 2019 13:22:18

   Bambu filiziyle sofralar?n?z? renklendirin

   ?in yemeklerini merak edenler ve ?in'deki sofra kültürünü ??renmek isteyenler i?in ?in mutfa??n? anlatmaya devam ediyoruz.

   Yemeklerle tedavi ve ila?l? yemekler
   -Y?resel Lezzetler2019/03/08 09:10:59March 24 2019 13:22:18

   Yemeklerle tedavi ve ila?l? yemekler

   Eskiden ?inliler tümüyle do?adan yararlanarak pek ?ok ila? ve “do?al ila?” kavram?n? yaratm??lar.

   K?lkuyruk bal??? ve karides k?ftesi ile sofralar?n?z renklenecek
   -Y?resel Lezzetler2019/02/28 16:03:44March 24 2019 13:22:18

   K?lkuyruk bal??? ve karides k?ftesi ile sofralar?n?z renklenecek

   K?lkuyruk bal??? Türkiye'deki denizlerde pek rastlanmayan ama ?in'de ?ok yayg?n ?ekilde tüketilen bir bal?k türü.

   Fener Bayram? ve Yuanxiao
   -Y?resel Lezzetler2019/02/20 10:00:32March 24 2019 13:22:18

   Fener Bayram? ve Yuanxiao

   ?in'in yiyecek gelenekleri, en ?ok geleneksel bayramlarda kendini g?sterir.

   Pratik kuzu yemekleri
   -Y?resel Lezzetler2019/02/14 14:58:19March 24 2019 13:22:18

   Pratik kuzu yemekleri

   Merhaba, say?n dinleyiciler, ?in Mutfa?? ba?l?yor. Bu b?lümde ?in'de en yayg?n kuzu eti pi?irme y?ntemlerlerini anlataca??z. ?lk yemek i?in gereken malzemeler, kuzu eti, yumurta, un, tuz, bitkisel ya? ve karabiber. Yeme?in haz?rl?k a?amas? etlerle ba?l?yor.

   Kolay bir yumurta tarifi: Muzlu yumurta
   -Y?resel Lezzetler2019/02/07 14:24:26March 24 2019 13:22:18

   Kolay bir yumurta tarifi: Muzlu yumurta

   ?in'de sadece kahvalt?da de?il, günün her ??ününde tüketilen ve ana yemeklerde de s?k?a kullan?lan yumurta, ülkedeki en ?nemli besin kaynaklar?ndan biri.

   ?in mant?s? yeni y?la bereket kat?yor!
   -Y?resel Lezzetler2019/02/01 09:56:03March 24 2019 13:22:18

   ?in mant?s? yeni y?la bereket kat?yor!

   ?inliler hemen hemen yedikleri tüm yemeklerin hikayesini bilir. ?in'de ?ok basit sebze yemeklerinin bile ilgin? hikayeleri oldu?unu s?yleyelim. Bu hikayelerden biri ise, neredeyse ülkedeki herkes taraf?ndan biliniyor. ?ünkü bu yemek ?in'de bamba?ka bir yere sahip.

   “Alt?n karidesler” sofralara renk kat?yor
   -Y?resel Lezzetler2019/01/24 09:14:01March 24 2019 13:22:18

   “Alt?n karidesler” sofralara renk kat?yor

   Rivayete g?re, ?in'in eski impartorlar?ndan Qian Long, ?in'in güneyine yapt??? bir ziyaret s?ras?nda bu yeme?i tad?yor ve ?ok be?eniyor.

   Karides k?ftesi denediniz mi?
   -Y?resel Lezzetler2019/01/17 09:34:53March 24 2019 13:22:18

   Karides k?ftesi denediniz mi?

   ?in topraklar?n?n geni? olmas? ve tarihinin ?ok eskilere dayanmas? ?in mutfa??n? ?e?itlendiren en ?nemli etkenler aras?nda yer al?yor.

   Dana eti yemekleri
   -Y?resel Lezzetler2019/01/09 16:47:37March 24 2019 13:22:18

   Dana eti yemekleri

   ?lk tarifte, daha yumu?ak olduklar?ndan dolay? danan?n s?rt etleri tercih kullan?l?yor.

   ?

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>