<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Duvar Kilimi

   2013-12-25 15:27:07

   Duvar Kilimi

   ?nce i?çilikle i?lenen duvar kilimleri, Xinjiang'da ya?ayan K?rg?zlar?n ba?l?ca süs e?yalar?ndan biridir. Genellikle evin göze en çok çarpan bölümüne as?lan duvar kilimlerinin boyutlar? çok farkl? olmas?na kar??n genellikle 1.2-3 metre geni?li?inde ve yakla??k üç metre uzunlu?undad?r.

   K?rg?z duvar kilimlerinde birbirleriyle z?t tonlarda renk kullan?l?r. K?rg?zlar uzun y?llar bozk?rlarda ve yaylalarda hayvanc?l??a dayal? bir ya?am sürdürdükleri için, duvar kilimlerindeki ba?l?ca motifleri da?lar, göldeki dalgalar, bulutlar, çiçekler, otlar ve a?aç dallar? olu?turur.

   Tamamen elle yap?lan duvar kilimlerinde çok de?i?ik nak?? teknikleri kullan?l?r. K?rg?z kad?nlar?n hepsi, birer nak?? uzman? oldu?u gibi birer kilim ustas?d?r. Bir kilimin nak??lanmas?, birkaç aydan alt? aya kadar sürer. Duvar kilimleri nak??lamak, evlenme ya??na gelen k?zlar?n en önemli i?lerinin ba??nda gelir. Çünkü nak?? becerisi, delikanl?lar?n gelin seçerken dikkat etti?i önemli bir k?stast?r.

   Kumuz, K?rg?zlar?n duygular?n? en iyi ifade eden bir müzik çalg?s? olarak kabul edilir. K?rg?zlar?n "Sana do?umunda ve ölümünde kumuz e?lik etsin" ?eklindeki atasözü, kumuzlar?n K?rg?zlar?n ya?am?ndaki yerini ortaya koyuyor.

   K?rg?zlar?n zengin duygular?n? ifade etmek için en s?k kulland?klar? alet olan kumuz, K?rg?z dilinde "Gizemli a??z" anlam?na geliyor. Kumuzun de?i?ik çe?itleri vard?r. Bunlardan "Yakçi Kumuz", tamamen tahtadan yap?lan üç yayl? bir çalg? çe?ididir. "Tumir Kumuz" ise demirden yap?l?r.

   Son derece güzel sesler ç?karan kumuzun çok uzun geçmi?i vard?r. Tarih kay?tlar?na göre K?rg?zlar, M.S 7. yüzy?l dolay?nda kumuz çalg?s?n? dönemin merkezi yönetimi olan Tang Hanedan? ?mparatoru'na sunmu?tu. Daha sonra kumuz, Tang Hanedan?'n?n Japonya'ya hediye etti?i müzik aletleri aras?nda yer ald?.

   Kumuz, K?rg?zlar?n ya?am?n?n bir parças? ve vazgeçilmez bir "dostu"dur. Bayramlarda, dü?ünlerde, bo? zamanlarda K?rg?zlar, hep kumuz çalarak e?lenir, üzgün olduklar?nda da kumuz çalarak üzüntülerini müzikle dile getirirler.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     pk10注册送48 云南11选5走势一定牛 关于北京的公众号 极速时时彩怎么看走势 老时时012路杀号 彩1彩票app下载安装 新时时数据遗漏 上海五星体育频道 天津时时购买平台 华东十五选五下载