<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
   Urum?i ve Gobi ??lü'nün ev sahibi Xinjiang'?n bilinmeyenleri
   -Güncel2019/03/14 11:00:44March 24 2019 13:04:53

   Urum?i ve Gobi ??lü'nün ev sahibi Xinjiang'?n bilinmeyenleri

   Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi, ?in'in kuzeybat?s?nda yer al?yor. Toplam yüz?l?ümü Türkiye'nin bir bu?uk kat?na yak?n olan Xinjiang, ?in'in en büyük eyaleti. Nüfusu 24 milyonu a?an ve merkez kenti Urum?i olan Xinjiang, "?ark? ve dans memleketi", "meyve diyar?", "alt?n ve ye?im ta?lar?n?n memleketi" olarak da biliniyor…

   Ku?ak ve Yol'un ula??m ve lojistik merkezi Urum?i
   -Güncel2019/02/21 17:02:19March 24 2019 13:04:53

   Ku?ak ve Yol'un ula??m ve lojistik merkezi Urum?i

   ?in'in kuzeybat?s?nda bulunan Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi, Ku?ak ve Yol'un merkezi konumunda bulunuyor ve ülkenin Bat?'ya a??lan bir penceresi olma niteli?i ta??yor.

   Xinjiang'da yoksullukla mücadele seferberli?i
   -Güncel2019/02/19 21:20:55March 24 2019 13:04:53

   Xinjiang'da yoksullukla mücadele seferberli?i

   Mehrup Molla ailesi s?cak bir k?? ge?irdi. ?lkbahar henüz uzaktayken radyat?r s?ms?cak yan?yor. Eski evine b?rakt??? f?r?n sobas? art?k yoksul ge?mi?i hat?rlatan bir an? haline gelmi? durumda.

   Xinjiang'da yoksullukla mücadele tam gaz sürüyor
   -Güncel2019/01/23 18:54:17March 24 2019 13:04:53

   Xinjiang'da yoksullukla mücadele tam gaz sürüyor

   ?in'in Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi Sivil ??ler ?al??ma Toplant?s?'ndan edinilen bilgiye g?re, ge?en y?l b?lge y?netimi, yoksullukla mücadele amac?yla toplam 7,31 milyar RMB sa?lad?. Bu miktar 2017 y?l?na g?re yüzde 15 artt?.

   Xinjiang'a 434 kilometre otoban daha
   -Güncel2019/01/22 17:22:29March 24 2019 13:04:53

   Xinjiang'a 434 kilometre otoban daha

   2019'da ?in'in Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nde 7 yeni karayolu projesi ger?ekle?tirilecek, 20 karayolunun in?as? h?zlanacak.

   Xinjiang'da turizm h?zla geli?iyor
   -Güncel2019/01/16 11:44:23March 24 2019 13:04:53

   Xinjiang'da turizm h?zla geli?iyor

   Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nde 2018'de a??rlanan turist say?s? 150 milyonu a?t?, bu say? ?nceki y?la g?re yüzde 40 artt?.

   ?pek Yolu'nda ?in heyeti Ka?gar'da
   -Güncel2019/01/14 15:43:53March 24 2019 13:04:53

   ?pek Yolu'nda ?in heyeti Ka?gar'da

   ?pek Yolu'nda ?in etkinli?ine kat?lan ?inli ve yabanc? gazetecilerin bir sonraki dura?? Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'nin Ka?gar kenti oldu.

   Karl? Da?daki Kartal: Taciklerin “Kartal Dans?”
   -Güncel2018/12/05 17:13:36March 24 2019 13:04:53

   Karl? Da?daki Kartal: Taciklerin “Kartal Dans?”

   Ortalama rak?m? 5000 metre olan Pamir Yaylas?, “Dünyan?n Dam?” olarak kabul ediliyor. ?o?u insana g?re, buradaki hi? bir da?a ula??lamaz. Karl? da?lar?n üzerinde, sadece kartal rahat?a u?abilir.

   Orta Asya do?algaz? ?in'de 400 milyonluk nüfusa ula??yor
   -Güncel2018/07/30 18:34:58March 24 2019 13:04:53

   Orta Asya do?algaz? ?in'de 400 milyonluk nüfusa ula??yor

   Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi'ne ba?l? Korgas Gümrük Müdürlü?ü'nden edinilen bilgiye g?re, 30 Haziran 2018'e kadar Orta Asya boru hatt?ndan ?in'e 16 milyon 356 bin ton do?algaz nakledildi, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re yüzde 18,75 art?? oldu.

   Xinjiang'?n güney kesiminde 62 bin istihdam
   -Güncel2018/07/23 14:26:38March 24 2019 13:04:53

   Xinjiang'?n güney kesiminde 62 bin istihdam

   ?in'in Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi ?nsan Kaynaklar? ve Sosyal Güvenlik Müdürlü?ü'nden verilen bilgiye g?re, y?l?n ilk yar?s?nda Xinjiang'?n güney kesiminde yer alan 22 yoksul il?edeki ailelere i? olanaklar? sa?land?.

   Xinjiang'da ekonomi dijitalle?iyor
   -Güncel2018/07/12 17:10:47March 24 2019 13:04:53

   Xinjiang'da ekonomi dijitalle?iyor

   Xinjiang Uygur ?zerk B?lgesi, yeni bili?im teknolojilerinin geli?tirilmesine büyük ?nem veriyor, reel ekonominin dijitalle?tirilmesine h?z kazand?r?l?yor.

   ?

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>